Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník

Rybník u obce Zahrádky byl založen v době Karla IV. a v současné době patří spolu s přilehlými mokřadními ekosystémy z ornitologického hlediska k nejzajímavějším územím v Česku. Na území rezervace bylo pozorováno 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené druhy, jmenujme alespoň orla mořského, bukače velkého, jeřába popelavého, moudivláčka lužního či sýkořici vousatou.

Další chráněné druhy živočichů se řadí mezi obojživelníky např. blatnice skvrnitá a ropucha krátkonohá či savce např. vydra říční a veverka obecná. Při entomologickém průzkumu bylo zaznamenáno 800 druhů brouků, z nichž mnohé patří mezi regionální unikáty.

Rovněž vegetace rezervace je velmi pestrá. Lesní porosty do rezervace zasahují jen okrajově, jsou tvořeny podmáčenými olšinami a křovitými vrbami, na sušších místech se vyskytují borové porosty s dubem letním, břízou bělokorou a osikou. Nelesní vegetace zahrnuje zejména vodní společenstva s převažujícím stulíkem žlutým a leknínem bělostným, společenstva rákosin, ostřicových luk a slatinných a rašelinných luk. Je zde uváděno více než 50 druhů vzácných a ohrožených rostlin, např. ostřice dvoudomá, kapraď hřebenitá, prstnatec pleťový či vrba plazivá.

Od roku 1990 je Novozámecký rybník spolu s Břehyňským rybníkem zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy. Celá rezervace je součástí Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a Evropsky významné lokality Jestřebsko – Dokesko.

V roce 2013 tu byla z prostředků AOPK ČR vybudována ptačí pozorovatelna a vyhlídkové molo.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account