Hora Malý Blaník je již od pradávna spjat s Máří Magdalenou. Vůbec první zmínka o tomto poutu pochází z roku 1543, kdy na vlašimskou faru přišla žena z Kouřimi s žádostí o přenocování během svého putování za Máří Majdalenkou na Blaníku. Po té, co žena okradla farní kuchařku, beze stopy zmizela.
Z příběhu lze tedy vyvodit, že již v polovině 16. století sloužil Malý Blaník nacházející se poblíž obce Louňovice pod Blaníkem jako významné poutní místo. O 133 let později je tato hora již spojena s existencí samotné kaple Máří Magdaleny, kdy se zde pořádaly velkolepé poutě. Ke kapli náležel i inventář v podobě ornátu, což je kněžský šat, stříbrného koflíčku (pohárek), antipendia (ozdobný závěs na přední straně oltáře) a malých varhan s jazýčkovými píšťalami a olověnými závažími k měchům.

Kde se přesně rozkládala původní kaple, se dnes neví, ale kolem roku 1753 byla vystavěna arcibiskupem Khünburgem kaple nová, jejíž pozůstatky se dochovaly až do dnešní doby.

Kaple tvaru protáhlého osmistěnu s přilehlou sakristií u severovýchodní zdi se nachází na prostranství pod severním vrcholem Malého Blaníku (580 m), jenž je jen o 60 m menší než jeho vyšší bratr Velký Blaník.

Slavné poutě byly zrušeny po roce 1780, kdy se panování nad českými zeměmi ujal císař Josef II. Řadou reforem chtěl omezit moc církve ve státě, a tak roku 1782 vydal reskript, kterým zrušil různé kláštery, řádové domy, hospice a jiné církevní stavby.
Kaple začala chátrat a v současné době připomíná kdysi barokní vznešenou stavbu sice romantická, přesto opuštěná zřícenina. Jejím jediným společníkem se stal smrk, který vyrostl uprostřed kaple a jehož stáří je odhadováno na 200 let. Místní obyvatelé mu příznačně přezdívají farář.

Výlet na Malý Blaník je nejlepší uskutečnit na podzim, kdy se bučiny, tedy listnaté lesy, halí do zlatého kabátku a okolí, jindy tepající životem, se pomalu ale jistě ukládá k zimnímu spánku.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account