CHKO Beskydy – největší chráněná krajinná

oblast v České republice

Chráněná krajinná oblast Beskydy je svou rozlohou 1 160 km²;

největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

Rozhlehlé chráněné území zahrnuje oblast Moravskoslezských Beskyd,

Vsetínských vrchů a Javorníků.

V CHKO Beskydy jsou zbytky původních pralesovitých lesů

s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin,

druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní

pseudokrasové jevy.

Význam CHKO je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště chráněných území.

Důvodem vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Beskydy byly

její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních 

pralesovitých lesů (Mionší, Kutaný, Razula) s výskytem 

vzácných karpatských živočichů a rostlin.

Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu,

která vznikla historickým soužitím člověka s horami.

V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000

byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita 

a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 ptačí oblasti

– Beskydy a Horní Vsacko.

Hudlenka
 

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account