Volarské muzeum sídlí v roubeném alpském domě z roku 1794 blízko náměstí. Otevřeno je od května do září s výjimkou pondělí. Má stálé expozice věnované alpské architektuře starých Volar, solné Zlaté stezce a pochodu smrti. Každoročně nabízí vždy i několik sezónních výstav. Vystaven je i původní hodinový stroj z kostelní věže či torza soch z lesní křížové cesty.
Volarská historie je úzce spjata s obchodní komunikací zvanou Zlatá stezka, po níž byla z bavorského Pasova do českých Prachatic přepravována sůl. Volary byly významným nocležištěm na trase Zlaté stezky,  jejíž největší rozmach spadá do období 12.-16.století. Tehdy přes Volary procházelo týdně i přes tisíc nákladních koní a Volary se na provozu soumarských karavan významně podílely.

Víte, že…
– Volary jsou největším městem horské Šumavy?
– Volary jsou jediným místem v České republice, kde stojí dřevěné domy alpského typu?
– dřevo roubených domů bylo konzervováno volskou krví?
– město bylo největším nocležištěm obchodních karavan na české straně Zlaté stezky?
– v lukách okolo města stávalo na půl tisíce roubených seníků?- zvonění z kostelní věže o desáté hodině večerní je připomínkou dávné tradice tzv. soumarského zvonu, jehož zvuk naváděl zbloudilé obchodní karavany k městu…
Alpská architektura
Volary jsou památkovou rezervací roubené architektury alpského typu a to jako jediná lokalita v České republice! Roubené volarské domy mají nezvykle plochou střechu, která kryje jak obytnou, tak hospodářskou část. Charakteristickým prvkem průčelí jsou ozdobně vyřezávané pavláčky. Na podmáčených lukách okolo města stávalo na půl tisíce roubených seníků.  Navštivte volarské muzeum v roubeném alpském domě. Jedna ze stálých expozic je věnována právě alpské architektuře starých Volar.
Jméno našeho města dalo název jedinečnému typu roubených domů, jaké nikde jinde v České republice nenajdete. Volarský dům evokuje iluzi Alp uprostřed Šumavy. Nejstarší z volarských domů alpského typu stojí na svém místě již čtvrté kalendářní století! Dřevo jejich stěn vzdoruje šumavským zimám a horskému slunci po dobu, která zahrnuje deset lidských pokolení. Jak je to možné? Čím jsou tzv. volarské domy tak unikátní a tolik pozoruhodné?
Volary bývaly kdysi popisovány jako „alpská vesnice“ či „alpské městečko“, jediné toho vzhledu nejen na Šumavě, ale v celých Čechách. Nezvyklá architektura starých Volar vycházela ze skutečnosti, že Volary byly v 16. století kolonizovány rázovitou a do sebe uzavřenou komunitou horských dobytkářů z oblasti Tyrol či Štýrska, která si přinesla a po staletí uchovávala tradiční zvyklosti.  Volarský dům je unikátem a samostatnou kategorií lidové architektury České republiky. Jeho výskyt je omezen na město Volary a sousední osadu Dobrá. Volarský dům u nás představuje alpskou architekturu, která vychází z horských podmínek a nutnosti obstarat chod usedlosti včetně péče o dobytek i v zimách s množstvím sněhu.
Většina z památkově chráněných volarských objektů je v soukromém vlastnictví a slouží k trvalému či rekreačnímu bydlení, což je v případě zájmu nutno respektovat.  Několik z volarských alpských domů však může veřejnost navštívit a prohlédnout si i jejich interiéry. Předně je to městské Muzeum Volary v České ulici č. p. 71, jehož jedna ze stálých expozic je věnována právě jedinečné volarské architektuře. Domy č. p. 41 a 81 slouží jako penziony, v č. p. 55 je obchod.
Vstupné….

Cena: 20 Kč
Snížená cena: 10 Kč
Rodinné vstupné: 40 Kč

 
 Prostě oproti vstupném jinde v řádu stokorun, zde je opravdu skoro zadarmo a k vidění dost. Už jen z té roubenky je cítit historie.
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account