Numerologie devítky: Objímání moudrosti a lásky k druhým

Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasům nitra. Toto číslo je vedle trojky a osmičky třetím v podstatě mentálním číslem. Schovává se v ní moudrost a analytické schopnosti. Pro devítku pak budou důležité aktivity jako sport, relaxace, ale i fyzická činnost.

Jedna devítka v datumu narození: ženy, které hledají pravdu
Dává ženám předpoklady k tomu, aby chápaly potřeby a pocity druhých, a zároveň měly touhu nalézt hlubší a hodnotnější smysl života. Devítka v sobě zahrnuje zkušenosti všech ostatních čísel, vybavují ženy vysokými ideály a schopnostmi provést své životy cestou zkušeností a pochopení.
Potenciál je možno definovat jako “latentní možnost” a o uplatnění vlastního potenciálu je často třeba zápasit. Pokud chcete pochopit skutečnou podstatu jakéhokoli jevu, musíte se ponořit pod slupku vnějšího zdání. Vlastním úsilím musíme překonávat potíže. Chceme-li aby se na tomto světě lépe žilo, musíme usilovat o větší míru svobody za pomoci všech ideálů a veškerého potenciálu devítky. Ta nás učí, že ke znalostem je nezbytně třeba porozumění, k porozumění je třeba trpělivost, k trpělivosti potřebujeme lásku a vyrovnanost a usmíření lze dosáhnout pouze tehdy, když v sobě propojíme všechny tyto vlastnosti.

U devítky jde v první řadě o všeobecnou lásku, pochopení a pravdu. Tyto ženy si to u sebe však často neuvědomují, berou to jako věc samozřejmou. Často vidí pod povrch věcí a může se stávat, že je bude trápit, jak svět vypadá. Není to na škodu, v takových chvílích se totiž ženy s číslem devět dokáží dostat do svého vnitřního světa a myšlenky, které začnou šířit kolem, mohou být velmi inspirativní. Bývají to moudré myslitelky. Pokud však podlehnou negativnímu vlivu, mohou je samotné ničit, či okolí absolutně demotivovat. Je proto potřeba dávat pozor na to, jak svou sílu využívají.

Dvě, tři a čtyři devítky v datumu narození: hloubavé ženy s moudrými radami
Vícečetné devítky dávají ženě vysokou úroveň inteligence a také vysokou hladinu mentální energie, která postupně vzrůstá s každou další devítkou v tabulce. Tuto energii je potřeba odvádět jak duševně, tak fyzicky, má-li zůstat zachována zdravá rovnováha. Pokud dojde k narušení rovnováhy, začne mysl, jak se zdá, probírat jednotlivé podrobnosti stále znovu a znovu dokola jako rozbitá gramofonová deska a pak mohou nastat problémy s bolestmi hlavy a s nespavostí. Některé ženy s devítkami jsou velmi výbušné, ale u většiny vnější zdání klame. Navenek se mohou zdát zcela klidné, a přitom v sobě skrývat neuvěřitelné napětí. Myšlenková kázeň a relaxace jsou pro ženy s více devítkami důležité, protože tu existuje sklon k tomu, aby mysl ovládala osobu a ne osoba mysl. 

Ženy s devítkami rády shromažďují vědomosti o všem, co je zajímá. Mají bystré analytické myšlení a dokáží dobře třídit poznatky. Tyto ženy bývají často velmi složité povahy, kterým je těžko porozumět, protože se leckdy příliš hluboko zaplétají do vlastních myšlenek. Přítomnost jednoho či více fyzických čísel (čtyřka, sedmička) je může přivést trochu víc zpátky na zem, ale i v takovém případě potřebují trávit určitý čas o samotě.

Devítky bývají značně velkomyslné. Ve vztahu se často vydávají víc, než by bylo na místě. Kupodivu většinou přitahují právě lidi, kterým naopak dělá potíže něco na oplátku nabídnout. Tak dochází k situaci, že jeden ze dvojice jenom dává a druhý jenom bere. Ženy s devítkami se zmocní hluboká deziluze a roztrpčení nad zdánlivým sobectvím partnera. Devítky jsou také, jak se zdá, při výběru partnera značně idealistické; vidí ho spíš takového, jakého by ho chtěly mít, než aby ho dokázaly přijmout takového, jaký skutečně je. Pak jsou dotčeny, když dotyčný muž nesplní jejich očekávání.

Hledání pravdy se stává pro devítky celoživotním cílem a jde ruku v ruce se sebezkoumáním a potřebou zodpovědnosti. Řada těchto žen si vybírá povolání, v nichž mohou uspokojit tuto svou potřebu tím, že přebírají odpovědnost za jiné, některé však dávají přednost tomu nést zodpovědnost jen za sebe a svou rodinu.

Ženy s devítkami se budou vždy dívat pod povrch věcí. Proto jsou od přírody velmi hloubavé, bývají dobrými učitelkami a těm, kdo potřebují pomoc, dokáží přispět nesmírně moudrou radou. Bohužel samy se svými radami zřídkakdy řídí.
V lásce jsou velmi zodpovědné a velkodušné a potřebám svého partnera vycházejí vstříc tak něžně, jak jen dovedou. Povrchní dobrodružství je nelákají, ale radost jim přináší hluboké spojení s partnerem na fyzické, mentální, citové i duchovní úrovni. Jsou věrné a chápavé.

Zdroj foto:Pixabay.com

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account