184

Každý rozvod nemusí mít scénář podobný katastrofickému filmu! Vedle sporného rozvodu, kdy je vše na dlouhé lokte, ať už se samotným rozvodovým řízením, či tahanicemi okolo dětí a majetku, existuje totiž i rozvod nesporný. Takový rozvod může proběhnout i celkem hladce (pochroumané ideály nechme stranou), pokud se manželé chtějí a dokáží dohodnout. 
„Manželství může být rozvedeno, je-li hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno.“
Soud, který rozhoduje o rozvodu, zkoumá, jestli u vás existuje právě tento stav kompletně rozvráceného manželství, u něhož nelze očekávat, že by se mohlo dát zas do pořádku. Pokud by šlo o sporný rozvod, zkoumal by soud i to, co tento stav způsobilo. Ale to není tento případ. V naší situaci si soud vystačí s tím, že se manželé na rozvodu shodují, a další okolnosti nezjišťuje. 
Za jakých podmínek se jedná o nesporný rozvod?
Vedle toho, že oba manželé souhlasí s návrhem na rozvod, existují ještě 4 podmínky nutné k tomu, aby soud manžele rozvedl.
1. Manželství musí trvat minimálně 1 rok
2. Manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí
Nemusíte nutně žít odděleně. Jedná se o to, že po tuto dobu netvoříte manželské či rodinné společenství, a minimálně jeden z vás toto společenství již nechce obnovit.
3. Pokud mají manželé nezletilé dítě, musí se dohodnout, jak o něj budou po rozvodu pečovat. Taková dohoda je buďto písemná v samostatné podobě nebo se zanese do návrhu na rozvod. 
4. Manželé jsou povinni se dohodnout na úpravě majetkových poměrů a případně na výživném na nezletilé dítě. I zde se sepisuje dohoda, která na rozdíl od bodu 3 vyžaduje úředně ověřené podpisy obou manželů. 
Shrnuto, podtrženo…
Když nejste s manželem rozhádaní na život a na smrt, je možné se na všem dohodnout a rozvodové řízení může skončit u prvního jednání. I tak se ale musíte k soudu dostavit minimálně dvakrát. Nejprve totiž probíhá soud o děti, a teprve potom samotný rozvodový soud.
Celkem je třeba vytvořit 3 dohody (návrhy na soud).
1. Úprava poměrů nezletilého dítěte
2. Návrh na rozvod
3. Dohoda o majetku
Co se stane, když nesplňuji všechny podmínky?
Nejčastěji se manželé nemohou shodnout buďto na úpravě majetku nebo na tom, kdo a v jaké míře bude pečovat o děti. 
Co se týče tahanic o majetek… majetek je až poslední v pořadí, tudíž manželé mohou být rozvedeni, ačkoliv se v majetkových záležitostech neshodují. Musí však poté podat návrh na vypořádání společného jmění manželů, které může trvat roky.
Co se týče tahanic o děti… Děti jsou v celé záležitosti nejdůležitější. Proto soud manžele nerozvede, dokud otázka dětí není zcela dořešena. Soud o děti může rovněž trvat velice dlouho, neboť jsou pořizovány znalecké posudky o tom, kdo z rodičů je pro děti vhodnější, apod.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account