Vše, co musíte udělat, než otevřete dveře svého podniku

Minule jsme vám osvětlily, jak na to, když si chcete otevřít cukrárnu. Dnes se budeme věnovat otevření provozovny obecně. Připravené? Jdeme na to! 🙂

Co si představit pod provozovnou?
Provozovna je to prostor, v němž je provozována živnost – kancelář, obchod s oblečením, kadeřnictví nebo třeba Pracovna ŽENY s.r.o.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) pak definuje provozovnu následovně:
 „(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.“ 
„(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.“

První krok? Živnostenské oprávnění a ohlášení provozovny
Prvním krokem je získání živnostenského  oprávnění pro danou činnost (dále jen ŽO).  ŽO  se  osvědčuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Pokud už ve chvíli, kdy zřizujete ŽO, víte, že budete otevírat provozovnu, rovnou to při zřizování ŽO nahlaste a máte hotovo při jednom. Pokud již ŽO máte, den zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně musíte oznámit předem živnostenskému úřadu, jinak vám hrozí pokuta až do výše 100.000,- Kč.

A taky náležitě označit…
Svou provozovnu musíte také náležitě označit. U vchodu je nutné uvést své jméno a příjmení, provozní dobu, obchodní firmu, IČO a také identifikační číslo provozovny, které vám bylo přiděleno. K provozovně je zároveň potřeba mít vlastnické nebo užívací právo  a prokázat ho v případě živnostenské kontroly.
Hlavně na nic nezapomenout. Normy, normy a zase normy

Mezi povinnosti podnikatelé je také zajistit, aby pro provozovnu byla ustanovena odpovědná osoba za činnost provozovny; to však neplatí pro automaty.
Další nutností je dodržení hygienických a požárních norem. Ochranu zdraví při práci stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Další hygienické předpisy závisí na tom, jaký typ provozovny zřizujete, a zjistíte je na hygienické stanici.

Požární předpisy upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Nejprve je potřeba, aby vám odborně způsobilá osoba připravila poplachové směrnice, posouzení požárního nebezpečí a stanovení organizace požární ochrany.  Všechny tyto dokumenty se poté předkládají místní organizační složce hasičského záchranného sboru k posouzení. V provozovně je pak potřeba vést požární knihu a mít hasičský přístroj s platnou revizí. V případě, že se v budově obvykle pohybují více než tři osoby (a je jedno, zda se jedná o zaměstnance či veřejnost) jsou zapotřebí ještě pravidelné roční bezpečnostní prohlídky.

Na co ještě si dát pozor?

Máte ve své provozovně (kadeřnictví, cukrárna, Pracovna…) televizní přijímač? Pak ho koukejte nahlásit a nezapomínejte na pravidelné poplatky. Pouštíte zákazníkům hudbu? Dejte si pozor na OSU (Ochranný svaz autorský), která dělá pravidelné kontroly.

Chcete ve svém kadeřnictví, Pracovně nebo obchodě nabízet zákaznicím kávu? Pak ji podávejte zadarmo nebo se spokojte s dobrovolným příspěvkem. Jejím prodejem byste se totiž staly zařízením potravinářského provozu se všemi povinnostmi, které mu náleží.
Za laskavou spolupráci na článku děkujeme SDA Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Zdroj: Kristýna Malina

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account