Obecně platí, že my ženy jezdíme mnohem bezpečněji. Což v očích mužů často znamená, příliš opatrně, pomalu, jako šneci atp. Dodnes se mi vybavuje, jak mi můj ex často říkával, že jedu jako babička. Tím, že jsme neustále kritizovány za to, že to vlastně děláme všechno správně (oni říkají špatně), klesá naše sebevědomí a občas tomu začneme doopravdy věřit a pak děláme chyby.

Až test bezpečné jízdy pořádaný firmou BMW a BESIP mi otevřel oči – ze všech asi padesáti zúčastněných (především mužů, co si chtěli vyzkoušet super silné auto), jsem se umístila na prvním místě. Kolegové na mě pak už koukali jinak. Nenechte se popohánět troubícím pánem tvorstva ve vašich zádech, neobávejte se jet v tempu, které vám vyhovuje, bezpečná jízda ještě nikomu nikdy neuškodila.
“Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že pokud by všichni ve svých konkrétních zemích užívali silnice tak bezpečně jako ženy, poklesla by úroveň mortality dopravních nehod na hodnotu o cca 20 % nižší, než v průměru činí u Švédska, Velké Británie a Nizozemska (tedy u států s nejpříznivějšími statistikami dopravních nehod). Dokonce i ve státech s nejhoršími výsledky by mortalita dopravních nehod dosahovala úrovně vykazované v současnosti Německem”, říká šéf oddělení BESIP Roman Budský.
Smrtelné nehody
Prosím pozorně si prohlédněte přiložený graf a klidně ho vytiskněte své drahé polovičce. Nejméně usmrcených lidí při dopravních nehodách za rok 2016 (počítáno na milion obyvatel) bylo tradičně ve Švédsku, Švýcarsku (také tam mají zatím nejlepší výsledek roku 2017 – 26 mrtvých / 1mil. obyvatel), češi se umístili zhruba na středu (žlutá barva 41-60 mrtvých), nejhorší statistika pak vyšla v Rumunsku a Bulharsku. Vedle řidičských dovedností hraje důležitou roli také bezpečnost auta, kvalita silnic a dopravního značení a systém restrikcí za porušení předpisů.

Když se podíváme na smrtelné nehody podle pohlaví vyjde nám překvapivý výsledek. Z celkové populace EU tvoří ženy 51%, avšak z celkového počtu usmrcených pouze 24%. Tento podíl se od roku 2001 téměř nemění. Obecně je v evropských státech 55% řidičů mužského pohlaví, 45% pak tvoří ženy.

Jak a kdo nejčastěji bourá?

Pokud se jedná o způsob dopravní nehody, muži častěji havarují v zatáčkách, za snížené viditelnosti a při předjíždění. Opět potvrzení teorie potřeby riskování a porovnávání se s ostatními. Ženy naopak nadprůměrně často havarují na křižovatkách (důvodem bývá chyba při vyhodnocení dopravní situace). Já říkám nedostatek času na její vyhodnocení, umocněná troubícím motoristou ve vašich zádech.

Ve většině případech smrtelných nehod je muž řidičem auta či motorky, naopak ženy se nejčastěji stávají obětí nehod jakožto pasažéři a chodci. 
Statistika ETSC také ukazuje že 83% opilých řidičů jsou muži. 
Jak “bodují” muži a ženy za volantem?

Od zavedení bodového systému v ČR lze sledovat řidiče hříšníky podle počtu nasbíraných trestných bodů. Poměr bodovaných mužů tvoří jej 83% mužů a 17% žen. Jak mužům, tak ženám je nejčastěji připsáno po 2 nebo 3 bodech. Zásadním rozdílem mezi muži a ženami v bodovém hodnocení řidičů je počet řidičů, kteří dosáhli plných 12 bodů. Z plně obodovaných řidičů tvoří pouze 2,40% ženy, u mužů je to pak 7,59% (v poměrovém zastoupení). 
O tom, že ženy jsou lepšími (bezpečnějšími) řidiči není pochyb. 

Vysvětlit to opačnému pohlaví, je ale úkol nelehký – pro někoho, jehož měřítkem řidičského umění je rychlost přemístění z bodu A do bodu B, nebude stačit pouhé vysvětlení. Co by mužům smysl dávat mělo, jsou výše uvedená čísla. Mužský mozek rád analyzuje a tahle rovnice je velmi snadná a smutná. 
V EU probíhají každoročně různé kampaně na snížení nehodovosti, formou prevence ve školách, reklamními spoty atd. což pomáhá meziročně snížit nehodovost na silnicích až o několik procent. O mapování nehodovosti, hledání příčin dopravních nehod a řešení situace se pak v rámci Evropské unie stará společnost Road Safety Performance Index (PIN), která se snaží rozklíčovat PROČ v určitých zemí nehodovost stále nepoklesla, jaké jsou nejčastější nehody, kdy vznikají atd. 
Můžeme jen doufat, že se jednoho dne i Česká republika tak, jako severské země či Švýcarsko dostane do zelených barev. Vlastně nedoufejte, dál jděte zářným příkladem drahé ženy a jezděte tak, jak jezdíte – opatrně a s respektem.
Foto: Shutterstock, archiv

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account