Již dvaasedmdesát let uplynulo od smrti české právničky a političky, JUDr. Milady Horákové. Ženy, které se stala symbolem odvahy a demokracie. Tenkrát se u Státního soudu nedívala smrti do tváře poprvé. V roce 1923 ji skolila spála, na kterou během dvou dní zemřeli oba její sourozenci. Bojovala s hrozbou smrti a vyhrála. Podruhé to dokázala v roce 1944 v Drážďanech, kdy jí hrozil nejvyšší trest u nacistického Lidového soudu. V Praze o šest let později už vyhrát nemohla a stala se jedinou ženou popravenou během komunistických politických procesů za vykonstruované spiknutí a velezradu. 

Připomeňme si dnes její památku nejslavnějšími výroky:

„Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj.“

„Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“

„Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti, zájmy a tužby těch ostatních.“

„Budu Vás hladit a líbat svými slovy i tehdy, když už ruka, která ho píše fyzicky, bude od Vás vzdálená.“

Foto: Reprodukce z knihy To byla Milada Horáková

„Nechť žena jde za zaměstnáním z vlastního rozhodnutí, z potřeby seberealizace, a nikoli jen proto, aby muži pomáhala uživit rodinu. Její vzdělání má být orientováno nejen na výkon zaměstnání, ale také na výchovu vlastních dětí. Chce-li se žena úloze mateřské věnovat zcela, pak je nezbytné ji zabezpečit právně i sociálně.“

„Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím, zase do polí a luk, strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír.“

„Nelitujte mne. Žila jsem plný, opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prudce tekl a vířil. Někdy mne otloukal a já poznala jeho tvrdost i těžkosti, jindy zas hladil a smál se sluncem. Byl to prostě skutečný život, a já jsem zaň Bohu neskonale vděčná. …“

Foto: Reprodukce z knihy To byla Milada Horáková

„Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží – tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.“

Foto: Reprodukce z knihy To byla Milada Horáková

Tagy:
1 Komentář
  1. Romana Mlynářová 2 roky ago

    Stále aktuální a pravdivé

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account