Legal Advice

Minule jsme se věnovali především povinným hlášením správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, na jejichž provedení máte nejméně času. Nyní se podíváme na další úřady, které musíte navštívit po zahájení podnikání. A to i dobrovolně.

Na berňák se vyplatí nezapomenout!

Při rozjíždění podnikání se určitě nevyhnete oznámením finančnímu úřadu, a to kvůli různým daním. Do 15 dnů ode dne, kdy jste začali podnikat, musíte podat správci daně přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob.

Oproti hlášení zdravotní pojišťovně a sociálce je lhůta na podání přihlášky k dani téměř dvojnásobná. Přesto je lepší nahlásit vše zároveň, aby se nestalo, že na něco zapomenete. Všichni to známe. Řeknete si, že to má čas, protože teď toho zrovna máte moc. A po nějaké době zjistíte, že toho stále máte moc a ke všemu jste prošvihli termín.

Lhůtu hlídat nemusíte: Přihlášku k dani můžete podat rovnou na živnostenském úřadu spolu s jednotným registračním formulářem (to je ten, kterým ohlašujete živnost a přihlašujete se na sociálku a zdravotní pojišťovnu, a který měl být jediným „papírem“, co potřebujete). Jednoduše přihlášení ve formuláři vyznačíte (v části E označíte bod d)). Nemusíte tedy chodit na finanční úřad.

Přesto zde drobná nástraha je. Pouhým vyplněním Jednotného registračního formuláře si nevystačíte. Musíte vyplnit také další tiskopis, konkrétně Přihlášku k registraci pro fyzické osoby. Jednoduše, finančák potřebuje mít vlastní papír (sbohem, myšlenko na jeden formulář!).

Je dobré dát si na toto pozor. V případě, že se zapomenete registrovat k dani z příjmů (nebo i k silniční dani) hrozí vám pokuta ve výši až půl milionu korun. Takže když nic jiného, na berňák určitě nezapomeňte, protože by to mohlo být vaše nejdražší opomenutí.

Legal advice

Důležitá drobnost

Ať už se budete hlásit na všechny úřady najednou nebo postupně, pamatujte na to, že datum zahájení výdělečné činnosti musí být na všech formulářích stejné. Nelze vyloučit, že se informace poskytnuté jednotlivým úřadům státní správy někde sejdou, a pak byste řešili zbytečné problémy navíc.

Paušální daň – jedna daň a vše je jinak

A propos berňák: od minulého roku mohou OSVČ, které splňují zákonem stanovení podmínky, využívat tzv. paušální daň. I když označení za daň je poněkud nepřesné a zavádějící. Jedná se totiž o pravidelnou měsíční platbu státem určené částky (v roce 2022 je to 5.994,- Kč), jejíž úhradou splní OSVČ svoji povinnost platit zdravotní pojištění, sociální pojištění (důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a daň z příjmů.

Pokud se rozhodnete využívat paušální režim již v prvním roce podnikání, musíte správci daně tuto skutečnost oznámit před tím, než zahájíte výdělečnou činnost. To znamená, že tiskopis Oznámení o vstupu do paušálního režimu bude prvním dokumentem, který na finanční úřad podáte. Zároveň se tím ruší 15denní lhůta, kterou byste normálně měli na odevzdání přihlášky k registraci k dani z příjmů fyzických osob. V případě paušálního režimu se k dani z příjmu musíte registrovat nejpozději v den zahájení výdělečné činnosti!

Auto, DPH, EET

Pokud se při podnikání neobejdete bez auta, musíte se registrovat k silniční dani. Můžete tak učinit na tiskopisu Přihláška k registraci pro fyzické osoby. V tomto případě je rozhodné datum, od kdy bude k užívání vozidla docházet.

Pokud se v prvních 12 kalendářních měsících nepřiblížíte částce 1 milionů, nemá pro Vás dobrovolná registrace jako plátce DPH téměř žádnou přidanou hodnotu.

Samostatnou kapitolou je daň z přidané hodnoty (DPH). Otázku, zda se dobrovolně registrovat jako plátce DPH je třeba důkladně promyslet, a to s ohledem na pravděpodobné obraty. Pokud se v prvních 12 kalendářních měsících nepřiblížíte částce jednoho milionu, nemá pro Vás dobrovolná registrace jako plátce DPH téměř žádnou přidanou hodnotu.

Jelikož byly povinnosti související s EET (Elektronická evidence tržeb) do konce roku 2022 dočasně zrušeny, není třeba se touto nepříjemnou částí podnikání letos zabývat. Uvidíme, jak tomu bude v roce 2023.

Datovka už dobrovolná nebude

Jako OSVČ v tuto chvíli nemusíte mít datovou schránku. Ta se u fyzických osob podnikajících zřizuje jen na základě žádosti. Nicméně, od začátku roku 2023 bude datová schránka automaticky zřízena každé OSVČ. Tak na to pamatujte, aby vás příští rok nečekalo nepříjemné překvapení při (ne)doručování písemností od státní úřadů a soudů.

I OSVČ může být účastna na nemocenském pojištění, avšak jedná se dobrovolné rozhodnutí. Budete-li se chtít pojistit, můžete tak učinit ode dne, který uvedete na přihlášce podané příslušné správě sociálního zabezpečení. Tento den však nesmí předcházet den, ve kterém byla přihláška podána (nelze se přihlásit zpětně).

Není to sice příliš časté, zvláště v prvních letech podnikání, ale pokud jako OSVČ budete mít své vlastní zaměstnance, bude nutné splnit ještě další povinnosti. O tom však podobně až v dalším článku, který bude zaměřený na první kroky podnikání s eseróčkem.

Autorka: Mgr. Eliška Německá

Foto: Shutterstock.

Tagy:
1 Komentář
  1. […] Minule (a předminule) jsme zkoumali, co musíte udělat, abyste podnikali na takzvaný živnosťák. V případě, že začínáte podnikat prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, čeká vás o něco více papírování a chození po úřadech (nebo alespoň komunikace s nimi), než v případě OSVČ. […]

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account