129

Pojem „videnie bez očí“ alebo „intuitívno – informačné vnímanie“ sa v Európe rozšíril asi pred dvomi rokmi. Metóda prišla do Európy z Ruska predovšetkým vďaka výskumu a práci Vjačeslava Bronnikova a Marka Komissarova.
Metóda okamžite zaujala ľudí, lebo určitým spôsobom podráždila a vyprovokovala zažité (a častokrát „zabetónované“) systémy presvedčení ľudí. „Bez očí sa predsa nedá vidieť“. „Bez jedla sa predsa nedá žiť“. Život a čas ukázal, že bez očí sa dá vidieť rovnako dobre ako s očami a bez jedla sa dá roky žiť rovnako dobre ako s jedlom.
Metóda intuitívneho vnímania vizuálnych informácií preto okamžite rozdelila názorovo ľudí na dva tábory. Na tábor nadšencov a na tábor skeptikov. Tieto dva tábory stále polemizujú a namiesto toho, aby sa skeptici metódu sami naučili, radšej vedú „názorovú
vojnu“ na internete :-). A nadšenci? Tí navštevujú kurzy a semináre učiteľov intuitívneho vnímania a užívajú si plody novej schopnosti.
Tento blog nie je o polemizovaní a teoretických alebo vedeckých diskusiách. Tento e-book je o praktických výsledkoch, ktoré sme dosiahli ako učitelia metóde intuitívneho vnímania počas takmer dvoch rokov práce s približne 300 deťmi a tiež s dospelými.
Načo nám je schopnosť videnia bez očí

Človek, ktorý sa na našom seminári naučí vidieť bez očí, naučí sa intuitívne, mimozmyslovo vnímať informácie zo svojho okolia, zažíva neskutočnú eufóriu radosti. Radosti z nového spôsobu vnímania sveta. Radosti z toho, že to dokázal. Radosti z toho, že je svojím spôsobom výnimočný. Toto veľmi pomáha deťom a aj dospelým, ktorí majú problémy so sebadôverou. Ktorí sa cítia menejcenní alebo zahriaknutí. Ktorí sa v živote ťažšie presadzujú. Ďalším obrovským efektom je uvedomenie si skutočnosti, že ak sa človek naučí počas dvoch popoludní vidieť bez očí, tak čomu všetkému sa môže naučiť počas dvoch týždňov alebo počas dvoch mesiacov vhodného tréningu…Pochopí, že ak je možné vidieť bez očí, tak sú možné aj iné veci, o ktorých ešte donedávna pochyboval… pochopí, že ľudské schopnosti sú obmedzené hlavne našimi presvedčeniami… Často sa nám na seminároch stáva, že rodičia dovedú na seminár svoje dieťa a keď im po skončení tréningu predvedieme, ako ich dieťa číta so zakrytými očami, tak sa rozplačú od dojatia. Otcovia bývajú spravidla skeptickejší a snažia sa nepozorovane testovať masky, ktoré používame a hľadať logické vysvetlenie… neraz sa po príchode domov musia posilniť niečím ostrým, lebo fakt, že ich dieťa vidí bez očí, naburáva aj ich systémy presvedčení.

A tak svojou prácou vplývame nielen na deti, ale aj na ich rodičov.  Ďalším dôsledkom videnia bez očí je pomoc nevidomým, slabozrakým a ľuďom s chorobami očí. Tu je potrebné úplne jasne prehlásiť: Nám sa zatiaľ nepodarilo nevidomým ľuďom aktivovať mimozmyslové vnímanie a videnie bez očí tak, aby videli ako zdraví ľudia. Podarilo sa nám však zlepšiť pomocou intuitívneho vnímania ich kvalitu života a zlepšiť ich schopnosť prijímať vizuálne informácie. Podarilo sa nám naučiť nevidiace 9-ročné dievčatko vnímať svetlo a tmu, farby.
Slabozraké dievčatko s glaukómom po absolvovaní kurzu číta v maske knihy, krája rožky, triedimince… Táto téma je však veľmi citlivá. Ľudia sa nás často pýtajú otázku, či vieme vrátiť zrak nevidomému človeku pomocou našej metódy. Problematika má veľa rovín. Prvá z nich je, že my sa nešpecializujeme na nevidomých ľudí. Mali sme ich niekoľko na našich seminároch a naučili sme ich rodičov a blízkych ako s nimi doma ďalej pracovať. Je to dlhodobá a trpezlivá práca. Zlepšenie vnímania vizuálnych informácií po použití metódy skutočne nastalo. Ale je ešte priskoro hodnotiť… V budúcnosti sa chceme touto problematikou hlbšie zaoberať. Ďalšou rovinou je to, či nevidomí naozaj chcú zmeniť svoj status. Či sa nestotožnili so svojím stavom a neuzatvorili v ňom. Či sa neboja obrovskej bolesti zo sklamania, keby sa očakávaný výsledok nedostavil. Nezanedbateľnou rovinou sú aj príčiny – viditeľné aj neviditeľné, známe aj neznáme – prečo sa daný človek narodil, alebo stal nevidomým a akú životnú lekciu sa týmto spôsobom on a jeho najbližší učia. Čo sa týka krátkozrakých ľudí, tak týmto sa ich problém jednoznačne rieši. Informácie z okolitého prostredia prichádzajúce intuitívnou formou nepotrebujú šošovky, tým pádom ani dioptrie. Intuitívne vnímanie a videnie bez očí by podľa nášho názoru mohlo byť aj výbornou alternatívou na zlepšenie kvality života starších ľudí, ktorí s vekom dostávajú rôzne choroby očí, ktoré sú spojené so slabnutím alebo úplnou stratou zraku.
Zo spätných väzieb od rodičov detí sme zistili v mnohých prípadoch zvýšenie schopnosti koncentrácie, upokojenie príliš aktívnych detí, zlepšenie učenia sa.
Rozvoj intuície – najväčší efekt metódy intuitívneho vnímania

Tým najväčším „vedľajším“ efektom metódy intuitívneho vnímania je ale niečo, čo sme spozorovali až s odstupom času. Je to rozvoj intuície. Vedci sa dohadujú, akým orgánom ľudia prijímajú mimozmyslové informácie. Väčšina sa zhoduje na tom, že za príjem mimozmyslových informácií zodpovedá epifýza – žľaza v strednej časti mozgu, ktorá sa nazýva aj tretie oko. Zdá sa, že sa podieľa aj na videní bez očí. Nech je to z pohľadu fyziológie ako chce, dôležitým empirickým faktom používania metódy intuitívneho vnímania je, že ľuďom, ktorí prešli naším kurzom a naučili sa intuitívne vnímať vizuálne informácie z okolia bez pomoci očí, sa výrazne zlepšila intuícia.
Deti si v obchode intuitívne vyberú čokoládové vajíčko, v ktorom je vo vnútri ukrytá malá skladacia motorka, pretože zbierajú motorky a nevyberú si akékoľvek iné, v ktorom motorka nie je. Ráno sa rozhodnú nevstať a neponáhľať sa na vyučovanie, lebo majú pocit, že prvé dve hodiny „odpadnú“ a keď prídu do školy, tak ich vítajú spolužiaci s informáciou, že neboli prvé dve hodiny. Ľahko hľadajú stratené predmety, zošity, kľúče. Vedia, čo sa chystá povedať učiteľ, vedia čo bude
nasledovať v rozprávke alebo vo filme.
Niektoré označujú správne odpovede na testy v škole bez toho, aby čítali zadanie. Vedia sa zorientovať v cudzom meste, lepšie preciťujú iných ľudí. Pozerajú vedomostný kvíz a vedia ktorá odpoveď je správna bez znalosti oblasti, v ktorej sa súťaží, alebo vedia kto dá o dve minúty gól v hokejovom zápase, prípadne koľko bodov získa na písomke ich spolužiak. Vedia, že im o chvíľu niekto zatelefonuje a vedia ak niekto nehovorí pravdu.
A teraz necháme prehovoriť našich seminaristov a ich rodičov. Ich mená uvádzame len v iniciálkach, ale každému, kto sa zaujíma o pravdu a potrebuje bližšie informácie, po návšteve v našej firme radi sprostredkujeme kontakt s týmito ľuďmi, aby si prípadné referencie mohol sám overiť.
Spätné väzby rodičov s môžete prečítať na tejto stránke.
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account