226

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.
 

 
 
 
Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně denodenně krmíš…“
 
 
 
 
Nikdo nebývá jen oběť, aby vinil za všechny své nepříjemnosti  okolí. Za všechno, co se mu nedaří, nemůže pokaždé někdo jiný. Je to o tom,  čemu se člověk rozhodne věnovat pozornost a jak se rozhodne cítit.
 
 
Kde je vůle, tam je cesta.
 
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.
 

 
 
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account