Drahý Johne Christophere Deppe druhý,
 
neznáme se, přesto na tebe dnes myslím.
 
  Chtěla bych ti popřát, aby tvůj život byl jako film. Nejspíš už jich máš plné zuby, ale zároveň tě i baví, zážíváš v nich vzrušení, adrenalin, strach, radost i napětí. Očekávání, někdy možná dokonce zklamání. A když je film hotový, prožíváš úlevu a štěstí, nebo alespoň spokojenost. Tak, jako je tomu v životě. My zrozenci ve znamení Blížence to máme těžké. Jsme vždy někde uprostřed. Víš, co je na tom ale dobré? Že můžeme vždy využít obě strany!
Ať už jsi ve skutečnosti spíše jako zádumčivý střihoruký Edward, zlomený a pomstichtivý Sweeney Todd nebo nebojácný a riskující Jack Sparrow – buď v životě především sám sebou. Jsi skvělým hercem, jsi otcem, mužem a přítelem. Snem mnoha diváků, vzorem. Ale jen ty víš, jaký jsi doopravdy. Jsi jedinečný originál a samozřejmě hvězda. Ale nenech nikoho, aby ti říkal, kdo jsi nebo kým máš být. Jen, když za to máš peníze :).
Přeji ti, abys měl dnešní den klidný. Pro tebe neobyčejně obyčejný. Prožij ho s těmi, které máš rád ty, protože prožívat ho s těmi, kdo mají rádi tebe, to je snadné.
 
Tak Happy Birthday!!! *heart*
 
zrzka-drzka.cz

Dear John Christopher Depp II.,
We do not know each other, yet I thought of you today.
  I would like to wish you to have a life like the one your movie characters have. You are probably sick and tired of it after filming the movie, but at the same time you enjoy filming them, you enjoy the excitement involved, the adrenaline, the fear, the joy and the tension. As is the case in the life. We are both born in the sign of the Gemini, which is a difficult and complicated sign. We are always somewhere in the middle. In a constant motion. Do you know what’s good about that? That we can always use both sides!
 
Whether you’re in fact a hell-bumpy Edward, a broken and defiant Sweeney Todd or fearless and daring Jack Sparrow – or in life, above all, yourself. You are a great actor, you are a father, a man and a friend. The dream of many viewers, a role model. But you only know what you really are. You are a unique original and, of course, a star. But do not let anyone tell you who you are or who you should be.
 
I wish you to have a calm day today. For you, another ordinary day. Experience it with those you love, because being with the loved ones is the best thing life.
 
So, Happy Birthday!!!*heart*
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account