NELZE MĚNIT DRUHÉ, NÝBRŽ SEBE
Z osobního hlediska jde o to pochopit, proč jsme vedeni k takovým rozhodnutím, která nám vytváří plno otázek, které bychom potřebovali vědět, jak se rozhodnout. Ptáme se, proč nevychází to, oč usilujeme, když v jiných případech vše plyne tak, jak si přejeme. Proč? Odpověď je jednoduchá. Jak dalece chceme to, co toužíme mít a nemáme. Je tato touha upřímná nebo je to chtíč plynoucí z nedostatku? Odkud tato touha vychází? Z hlavy nebo ze srdce?
Vyšší princip, chcete-li ruka vyššího vedení, nás nepustí tam, kde není bezpečno a náš nejvyšší zájem vycházející ze srdečního centra. Ale i tak se stává, pokud danou zkušenost nepochopíme, a přesto se snažíme obejít všemi různými směry boží mlýny, dostaneme šanci získat prožitek, který jsme si tvrdohlavým egem přáli zažít.
Typická situace, kdy lidé dostanou to, co chtěli, ale onen opojný pocit štěstí chybí. Nedostatek přitáhl další nedostatek, a tak se cyklus opakuje do té doby, než nastane změna postoje. Forma uvědomění si nejvyšších hodnot v životě, které chceme žít, a hlavně jak, abychom byli šťastní.
Z hlediska postojů ostatních vůči nám osobně jde pro změnu o přijetí názorů a skutečného postoje druhých, který nelze osobní snahou změnit. V krátkodobém horizontu možná ano, ovšem v dlouhodobém pojetí jsou takové vztahy neudržitelné, co se týče osobní svobody a volného projevu, který toužíme mít a žít v našich životech s lidmi, se kterými žijeme, pracujeme, přátelíme se atd. Jde o projevení vzájemného respektu, že jsme si rovni za jakýchkoliv podmínek, ve kterých se nacházíme. Každý předává druhým část vnitřního bohatsví, navzájem jsme si zrcadlem, se kterým se ne vždy chceme ztotožnit, což je velkým fenoménem lidské snahy měnit a soudit druhé.
V konečném důsledku jde o pochopení různorodosti nás všech, která utváří nekonečnou škálu možností, jak se propojujeme v rámci mezilidských vztahů.
Výjimečnost osobnosti každého z nás si žádá vlastní cestu, a tak to, co fungovalo dříve, neznamená, že musí fungovat i nadále. Stejně tak to, co dříve nebylo možné, se může náhle změnit, a fungovat jinak díky pochopení, ke kterému jsme v průběhu času dospěli.
*heart*
Veronika

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account