Maleš (Molischen)

Dnes již zcela zaniklá ves Maleš, německy Molischen,

ležela na úbočí Kloboukového vrchu (Huttberg) v nadmořské

výšce 550-570 m ve východní části Doupovských hor,

6 km severovýchodně od Doupova ve Vojenském újezdu Hradiště.

Katastr vsi měřil 1,85 km².

Název vsi je slovanského původu a byl odvozen z osobního jména Malech,

případně Malý a znamenal jejich dvůr. 

První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1196, kdy byla mezi

15. slovanskými vesnicemi, které daroval mašťovský velmož Milhost

cisterciáckým mnichům z Waldsassenu pro nově zakládaný klášter,

uvedena také ves Bluwaschowe, se kterou je Maleš ztotožňována.

Pravděpodobně již koncem 12. století vznikl na Kloboukovém vrchu (Huttberg),

severovýchodně od vsi hrad, o jehož existenci se však nedochovaly žádné zprávy.

 

Podle některých autorů mohl též sloužit k ochraně solné cesty,

která mohla procházet Žďárem.

Ve 2. polovině 13. století vznikla tvrz ve Žďáru, která tehdy patrně

nahradila již nevyhovující malý hrad.

Opuštěné panské sídlo poté pozbylo významu a někdy v 1. polovině

14. století zaniklo. Ves Maleš se dostala do majetku Žďárských ze Žďáru

v blíže neupřesněné době. 

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account