90

Milé čtenářky, milí čtenáři,

nestačím se divit, co máme všechno za mezinárodní nebo světové dny.
 

22. květen byl Organizací spojených národů (OSN) vyhlášen 

Mezinárodním dnem biodiverzity neboli biologické rozmanitosti.

Vyhlášen byl zejména proto, aby se zvýšilo porozumění

a povědomí o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí.

Valné shromáždění OSN ho vyhlásilo dne 20. prosince 2000,

na památku podepsání textu Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti

ze dne 22. května 1992 v Nairobi.

Dříve byl tento den slaven 29. prosince, což je datum,

kdy Úmluva o biologické rozmanitosti vstoupila v platnost.

Tato změna data byla provedena z velké části také proto,

že pro mnoho zemí bylo obtížné plánovat a provádět vhodné oslavy

k datu 29. prosince, vzhledem k velkému počtu svátků,

které na toto období připadají.

Hudlenka

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account