22. květen byl Organizací spojených národů (OSN) vyhlášen Mezinárodním dnem biodiverzity neboli biologické rozmanitosti. Vyhlášen byl zejména proto, aby se zvýšilo porozumění a povědomí o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí. Valné shromáždění OSN ho vyhlásilo dne 20. prosince 2000, na památku podepsání textu Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti ze dne 22. května 1992 v Nairobi.

Česká republika je smluvní stranou CBD od jejího vzniku. Za dobu platnosti úmluvy se realizovalo mnoho programů a projektů zaměřených na ochranu a zlepšení stavu dílčích složek biodiverzity, především v rozvojových zemích. Navzdory kontinuálně vynakládanému úsilí však i nadále dochází k celosvětovému poklesu biodiverzity, např. vlivem klimatické změny nebo neudržitelného rozvoje naší civilizace, což může v brzké budoucnosti způsobit dramatické komplikace v udržení rozvoje lidské společnosti.

Zachování biologické rozmanitosti představuje základní předpoklad pro zajištění funkčních ekosystémů, v nichž je navázán jeden rostlinný či živočišný druh na druhý. A na nichž je přirozeně závislý i člověk, protože poskytují lidské společnosti nezbytné statky a služby.

Na ochraně biodiverzity ČR se může podílet každý, ať už se jedná o jedince či skupinu. Dobrovolnou občanskou aktivitu lze ve vztahu k ochraně biodiverzity projevit mnoha způsoby, především formou přírodě šetrného chování jako např. sbíráním odpadků v lese. Na soukromých loukách a zahradách je možné např. ponechat části bez kosení, nebo s ním posečkat až louka odkvete aj. Ve městech a sídlech lze podporovat biodiverzitu např. vhodným rozmísťováním ptačích budek, chovem včel či aktivní účastí při péči o zeleň.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account