První zmínka o existenci Rumburku pochází z roku 1298. Již tehdy byl tržní osadou a měl tak jeden ze základních atributů středověkého města, jehož statut je doložen v roce 1377. Stranou hlučného náměstí stál kostel sv. Bartoloměje (1352). Od roku 1566, kdy byl v místech staré tvrze vybudován renesanční zámek, se město, představované 124 vesměs dřevěnými domy, stalo novým sídlem někdejšího panství Tolštejn. Ke staršímu cechu pláteníků (1515) postupně přibyla další řemesla, právo vařit pivo a obchodovat se solí a vínem. V roce 1587 obdržel Rumburk nový městský znak.

Symbolem pronikání slohu se stal morový sloup (1681). Před západním okrajem města vyrostl klášter kapucínů s novým kostelem sv. Vavřince (1690). Do jeho rajského dvora byla podle projektu slavného J. L. Hildebrandta zakomponována Loreta (1707), nejsevernější stavba svého druhu ve střední Evropě. V roce 1724 byl barokně přestavěn zámek a nad městem se od roku 1725 tyčí kaple sv. Jana Křtitele

A právě Loreta je jedním z míst, které by turista neměl vynechat. Loretánská kaple s milostnou sochou Černé Matky Boží Loretánské (1694) byla vybudována z podnětu Antona Floriana knížete z Liechtensteina, majitele panství Rumburk. Postavena byla v letech 1704-1707 podle plánů významného barokního architekta Johanna Lucase von Hildebrandta z Vídně. Cenná je reliéfní výzdoba jejích vnějších stěn. Početné sochy pochází z dílny Franze Bienera.
Loretánská kaple byla požehnána 15. 9. 1707. Kapli obklopuje ambit s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie, čtyřmi kaplemi a restaurovanou kaplí Svatých schodů (1768-1770). Loreta v Rumburku byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Horní Lužice. Úcta k Panně Marii byla spojena s řadou zázračných uzdravení. Loretánská kaple na nádvoří je kopií Svaté chýše z Loreta (Itálie), domku Panny Marie, v němž v Nazaretu žila Svatá rodina, a kde došlo ke Zvěstování o narození Spasitele.

Do roku 1950 byla Loreta spolu s kostelem sv. Vavřince součástí kapucínského kláštera (dnes městská knihovna). Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku, památkově chráněny jsou i oltáře v kaplích křížové chodby (2007). Celková obnova loretánského areálu probíhá od roku 1996. Památkově chráněný areál spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Tagy:
4 Komentářů
  1. Naozaj krásna budova

  2. NelaVávrová 1 rokem ago

    Krásná Loreta

  3. Lenka Hudečková 1 rokem ago

    Krásné místo, které jsme vloni na podzim také navštívili 🙂

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account