Toto je roční téma již čtvrtého ročníku mezigeneračních výstav výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů OČIMA GENERACÍ, které budou v průběhu roku 2017 probíhat na různých místech České republiky.
A vystoupit ze své ulity může vlastně každý. Děti, mládež a senioři, jsou hlavními uměleckými tvůrci, ale do těchto tvůrčích aktivit se mohou aktivně zapojit jak rodiče dětí, tak rodinní příslušníci seniorů – tzv. mladí dospělí i střední generace. Stačí mít chuť podělit se o své pocity, názory, vzpomínky, sny a přání … a přihlásit své či “kolektivní” tvůrčí dílo do tohoto mezigeneračního projektu. Nám, pořadatelům nejde jen o získání velkých uměleckých děl, ale o zmapování mezigeneračního vnímání zadaného tématu napříč širokým věkovým spektrem tvůrců. Naši “umělci” mají zpravidla od 4 let do 95, aspoň v minulých ročnících tohoto projektu tomu tak bylo.
V rámci tématu roku 2017 – “Vystup ze své ulity”, bychom rádi prostřednictvím uměleckého ztvárnění představili jednotlivé generace, jednotlivce, skupiny z jejich vlastního pohledu na sebe sama. Tímto osobním představením bychom rádi usnadnili té jiné, či druhé, generaci pohled, jak vnímat vzájemné rozdílnosti, sny, vize, touhy, bolesti i způsob života z pohledu tvořícího umělce dané věkové kategorie.
Žijeme vedle sebe, ve svých vlastních ulitách. Jsme uzavřenější a více se v oblasti komunikace pohybujeme ve virtuálním než reálném světě. Avšak v okamžicích osobního setkávání jsme vůči sobě cizinci, neznající toho o sobě navzájem mnoho. Cílem výstav je představit, co v ulitách (v našich životech) skrýváme a čím bychom si navzájem mohli být bližší než jsme. Poznání přináší nejen informace, ale i pochopení, úctu, lásku, akceptaci.
Téma “Vystup ze své ulity” se pohybuje v několika tvůrčích rovinách:
1. Já a můj život – představení mého života, jeho aktivit a hodnot
2. Mé pocity – to co běžně skrýváme – své sny, přání, bolesti, radosti, touhy, emoce
3. Mé poselství – co bych rád sdělil jiným (lze vnímat jako sdělení cílené někomu osobně, sdělení komukoliv tzv. všeobecné nebo sdělení druhým generacím – je možné ztvárnit i v rámci generace nejen napříč generacemi) Jde nám o ztvárnění pocitů, zážitků, snů a situací, jak autor vnímá a vidí zadané téma.
Věříme, že nám práce autorů představí celou paletu životních situací, pocitů a emocí v duchu toho, co by autoři chtěli, aby bylo nebo toho co vidí či cítí, že je. To co sami zažívají a vidí, ať v dobrém či v tom horším pojetí.
Téma “Vystup ze své ulity” evokuje představu šneka a jeho ulity, ve které skrývá sám sebe a nyní má okolí představit svůj život, sebe i své pocity. Tím, že poznáme vzájemně své světy, se stáváme tolerantnější a dokážeme více hovořit o společných tématech, protože je tímto odhalením poznáváme.
Mnohdy shledáváme, že rozdíly neexistují nebo nejsou tak zásadní, že jsme si více podobní, něž jsme ochotni uznat. Ukázkou svých tvůrčích aktivit bouráme zaběhlé stereotypy ve vnímání generačních hodnot a způsobů života jednotlivých generací.
Takže už jen zbývá se rozhodnout, zda máte chuť a tvůrčí potenciál, se se svými rodinami nebo jen sami za sebe přidat k myšlence mezigeneračního poznávání se. Pokud ANO, stačí se podívat na webové stránky projektu www.ocimageneaci.cz a v sekci Festival OČIMA GENERACÍ si najít informace pro kreativní partnery, kde jsou bližší informace a přihlášky, kterými se můžete přihlásit k jednotlivým připravovaným výstavám. Můžete také své dotazy směřovat na produkci prostřednictvím e-mailu: info@ocimagenraci.cz
Velmi přivítáme výtvarné, rukodělné nebo literární práce Vaše nebo Vašich rodin či přátel. Pomozte nám rozhýbat mezigenerační dialog a snahu o bližší poznávání se napříč generacemi. Věřte, že takové tvůrčí odpoledne s naším tématem a se svými dětmi či rodiči může být zajímavou sondou do Vašeho života a sebepoznání. Nejenže něco společně vytvoříte, ale také budete psát příběhy malých a krásných životních okamžiků rodinné pospolitosti. A to, že se nakonec s Vámi potkáme na našch výstavách prostřednictvím Vašich prací nebo osobně na setkáních autorů bude jen tou pomyslnou třešničkou tohoto dění.
Takže vystupte ze své ulity .. a malujte, pište, tvořte 🙂
Těším se na Vaše práce a Vaše příspěvky
Eny

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account