Jde v montessori školách o chaotické skupiny nic nedělajících dětí, nebo prostředí, které podporuje samostatné myslící a vyrovnané osobnosti? Co čekat v Montessori třídě?
Pokračujeme v našem seriálu o mýtech a faktech o montessori pedagogice. Protože mnohé z vás zajímalo, jaké jsou rozdíly ve výuce mezi klasickou a montessori školou, rozhodli jsme se vám ukázat, jaké jsou hlavní odlišnosti.
V montessori školách je učení založeno na přirozené touze dítěte učit se, poznávat a objevovat. Učitelé jsou „průvodci“, a proto pozorují, co zrovna dítě potřebuje a zajímá a hledají cesty, jak tento zájem rozvíjet a potřebu naplňovat. Chybu netrestají, protože chybu chápou jako nástroj zpětné vazby a rozvoje, prostředek pro sebehodnocení a učení.
Prostředí – Děti různého věku mají rozdílné fyzické, psychické i sociální potřeby, proto je prostředí montessori mateřských a základních škol připraveno tak, aby jim odpovídalo a nabízelo podněty, které děti toho věku budou zajímat.
Dospělý – Úkolem dospělého v montessori škole je znát zákonitosti vývoje dítěte a být dítěti průvodcem napomáhajícím v hledání vlastní přirozené cesty poznáváním. Učitel inspiruje, podporuje, propojuje d

ítě s podněty.
Svoboda – Dítě si svobodně vybírá práci. Dělá to, co ho zajímá a baví. Jeho svoboda však pevně souvisí s disciplínou. Tu dítě zvnitřňuje díky životu ve společenství třídy, která má jasně stanovená pravidla. Svoboda a disciplína jsou dvě strany téže mince.
Skupina – Děti se v montessori třídách rozvíjí ve věkově smíšených skupinách, což odpovídá nastavení ve skutečném životě. Takové prostředí podporuje rozvoj spolupráce a sociálních dovedností. Mladší děti se učí od starších. Starší děti získávají cenné dovednosti tím, že mladším předávají, co již umí.
Skutečný rozdíl
Utváření základních schopností dětí je nejvíce důležité během prvních let jejich života – není to jen akademické vzdělávání, ale i schopnost se soustředit, vytrvat a myslet sám za sebe, stejně jako schopnost dobré interakce s ostatními. „Děti, které dostaly správný druh podpory v těchto letech formování osobnosti, dospějí do lidí, kteří mají vnitřní motivaci a rádi se učí, umí myslet flexibilně a tvořivě a kteří si jsou nejen vědomi potřeb druhých, ale ve svém životě se snaží i o harmonii,“ doplňuje Miroslava Vlčková z Montessori Institutu Praha.
 
 

1 Komentář

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account