Učící se kruhy: Jak vytvářet prostor pro sdílení a růst v každé organizaci

Dobrá komunikace je důležitým předpokladem zdravých vztahů nejen mezi partnery, ale i v každém kolektivu, organizaci či ve firmě. Jak zařídit, aby se větší skupina lidí dokázala domluvit a vzájemně respektovat? Jak ji vést, aby se jednotlivci nepřekřikovali a každý měl prostor promluvit a byl vyslechnut? Jak se vyhnout hodnocení a souboji argumentů?

Vzájemné porozumění je přirozenou touhou každého člověka. Bylo zvykem sedávat kolem ohně, kde si naši předkové vyprávěli své zážitky a společně hledali řešení problémů. Setkávání v kruhu je v mnoha kulturách odpradávna jednoduchým a silným nástrojem pro probouzení kolektivní moudrosti a učení se vzájemně od sebe. Dnes tento přístup zažívá renesanci v západním světě, který se komunikací začíná podobat biblickému Babylonu.

Council – kruh otevřené komunikace nebo také kruh důvěry, je specifický způsob komunikace, jehož podstatou je nehierarchická struktura a dodržování několika pravidel. Účastníci sedí v kruhu a se zájmem naslouchají tomu, kdo hovoří. Mluví pouze ten, kdo v ruce drží „mluvící předmět“. Důležité je, mluvit otevřeně, spontánně a k věci. Prostředí důvěrnosti pomáhá vytvářet další pravidlo – to, co sdílíme v kruhu, tam také zůstává a nikde mimo se o tom nehovoří.

Kruh vytváří prostor, kde může být otevřeně sděleno více než při běžné komunikaci nebo poradě. Je cestou k posilování vzájemných vztahů i ke společnému rozhodování či řešení problémů a krizí. Vedení councilu se osvědčuje jako způsob komunikace v partnerských vztazích, v rodinách, ve školách, ve firemním prostředí a komunitách.

Lze jej dobře kombinovat s dalšími přístupy – například sdílením zkušeností prostřednictvím příběhů, řešitelskými postupy, mastermindingem či koučovacími principy. Tak vznikl unikátní koncept Učících se kruhů, jehož propagátorkou je Lenka Papadakisová, koučka a zakladatelka platformy Moudré podnikání žen.

„V kruhu komunikace probíhá jinak, než jsme zvyklí z běžných porad nebo meetingů. Vytváří bezpečné prostředí důvěrnosti, kde jsou si všichni rovni, podporuje naslouchání a vzájemné učení prostřednictvím sdílení příběhů a zkušeností. Ukazuje se, že právě tento způsob komunikace, který v sobě máme hluboko zakořeněný, je velice zdravý a velmi funkčně využitelný i ve firemním prostředí,” říká Lenka.
Pokud vše dobře funguje, kruh účastníky velmi často překvapí svým účinkem. Synergie vás rychle dovede k podstatě problému, ukáže možná řešení, učí respektu k rozdílnostem a vede k posilování sebedůvěry a sebe-hodnoty.

Klub Moudrého podnikání žen pořádá tyto kruhy po celé České republice, do kterých se můžete zapojit. Nabízí také tréninkové programy pro ženy, připravené vést (facilitovat) vlastní učící se kruhy.
Více na: http://www.moudrepodnikanizen.cz/akce-a-workshopy/trenink-pruvodkyn-kruhu/

Zdroj foto:Pixabay.com

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account