Od starověkých moudrostí k moderní terapii: Příběh reiki

 
Reiki
Reiki, léčivá práce s energií, je tomuto světu známa už pár tisíc let. Je možné, že to bylo právě reiki, kterou využíval a pomocí které uzdravoval Ježíš nebo Buddha. Dokonce správě s reiki měli pracovat i egyptští kněží a kněží z Atlantidy.

Reiki je v podstatě metoda přírodního uzdravování, která byla znovu nalezena koncem 19. století. O tento staronový objev se zasloužil Dr. Mikao Usui, muž pocházející z Japonska, který vyučoval a sám vedl křesťanskou univerzitu Došiša, která se nacházela v Kjóto. Jeden den na této univerzitě změnil Usuiovi život. Jeden jeho student se ho se zájmem zeptal, zda věří všemu, co je napsáno v Bibli. Konkrétně se ptal na uzdravování lidí pomocí přikládání rukou. Dr. Usui odpověděl kladně a student se ho zeptal, zda svou víru může nějak dokázat. Dr. Usui mu řekl, že nemůže. Avšak druhý den na to zcela ukončil své dosavadní působení na této univerzitě a vydal se na cestu, aby našel důkazy.

Na své cestě za poznáním reiki vystudoval Dr. Usui v Chicagu staré jazyky a také studoval staré historické prameny. Zde se dočetl o skutcích uzdravování, které údajně prováděl Ježíš. Avšak ani Nový zákon mu nedokázal odpovědět na jeho a studentovy otázky. Ve svém studiu objevil i to, že údajně i Buddha konal zázraky a náhlá uzdravování.

Dr. Usui se však nevzdával a učil se čínštině i staroindickému, dnes mrtvému jazyku, sanskrtu. Ve svém hledání našel v knihovně zenového kláštera svitky a rukopisy žáka a to žáka přímo Gautama Buddhy, který zde popisuje, jak Buddha dokázal uzdravovat a učil používat léčivou energii i ostatní. Dr. Usui však nikde nemohl najít návod do zasvěcení této metody předávání léčivé energie. Dokonce byl varován, že při pokusu proniknout do těchto tajuplných míst může přijít i o život. Vydal se tedy na radu jednoho opata na svatou horu, kde držel půst a věnoval se hlavně meditaci.

Léčivá energie
Usui zde meditoval 21 dní. Poslední den meditace k němu sestoupil oslnivý paprsek a Usui cítil, jak ho naplňuje energií a silou. Mezitím také viděl v rychlosti různé symboly, s kterými se setkal při svém hlubokém studiu reiki. Tyto symboly měly být údajně obalené energií a měli v něm aktivovat univerzální životní energii.

Když Dr. Usui sestupoval z hory, zranil se o kámen na noze tak, že nemohl dál pokračovat. Poprvé tak použil svou léčebnou energii reiki a přiložil si ruce na ránu. Bolest se okamžitě zmírnila a krvácení ustávalo. Usui tedy mohl dokončit sestup z hory. Poté se najedl v malém hostinci. Tam ho zaujala dcera hostinského, která mu přinesla jídlo celá uplakaná a s oteklými tvářemi. Usui tedy zkusil přiložit ruce na její tvář a nechat působit energii reiki. Dívce pomohl od bolesti a otoky ustoupily.

Když se vrátil do kláštera, pomohl opatovi s problémy spojenými s jeho artritidou. Dr. Usui po velké poradě s opatem došel k názoru, že bude pomáhat lidem, kteří se kvůli svým zdravotním problémům nemohou o sebe starat a žijí v bídě.
Usui tedy léčil hlavně žebráky na ostrově Kjóta. Spoustě lidem zde pomohl a napomohl jim k zařazení do normálního života. Spousta těchto žebráků, kteří začali žít normálně, se však opět vrátilo na ulici. Když se jich Usui ptal, proč tomu tak je, odpověděli, že na ulici nemají odpovědnost za nic a nechávají o sebe starat jiné lidi a také, že dostávají peníze od bohatších.

Reiki u nás
Usui tedy pochopil, že nestačí léčit fyzicky, ale že musí léčit také duševně. Při léčení se musí vzít v potaz zákon o výměně energie. Pacienti si musí uvědomovat hodnotu svého vlastního zdraví, a musí být obeznámeni s možnými následky. Musí se také naučit zodpovědnosti nejen k sobě, ale i k ostatním.

Usui tak své získané poznatky sepsal do pěti životních pravidel, které poté rozdával všem studentům reiki. Těmito pravidly jsou – Právě dnes se nehněvej, Právě dnes si nedělej starosti, Cti své rodiče, učitele a starší, Na své živobytí si vydělávej čestným způsobem, Buď vděčný za všechna požehnání.
Reiki je tedy efektivní forma přírodního léčení, která stále nabírá na své oblíbenosti a rozšířenosti. Reiki je populární i u nás. Název Reiki pochází z japonštiny a je odvozeno ze slov Ki, které znamená energii a Rei, které znamená vesmír. Reiki je tedy vesmírná životodárná energie, která běžně prostupuje vším a každým na světě.

Dr. Usui poté předal své poznatky o reiki Dr. Hayashimu, který založil první léčebnou Reiki kliniku v Tokiu, a léčily se zde takové případy nemocí, jako je rakovina. Odtud se toto učení o vesmírné energii rozšířilo do celého světa.

U nás poprvé představila reiki mistryně Reiki Mari Hall, která už přes deset let vyučuje reiki právě u nás. Založila zde i asociaci Reiki, které má sídlo v Liberci a poskytuje konzultace Britskému institutu komplementární medicíny.

Tři stupně reiki
Jak reiki působí? Mistři reiki přikládají své ruce na určité části pacientova těla, nebo přímo na zdroje bolesti a předávají pacientovi léčivou a univerzální energii.

Vždy, když se uhodíme do nějaké části těla, instinktivně se každý chytneme na bolavém místě. Díky tomu do místa přivádíme energii, která pomáhá k zotavení nepřirozeného stavu, který je vyvolaný úderem a bolestí. Tento tok energie uvolňuje blokády vnitřního toku energie a napomáhá k uzdravení a k úlevě od bolesti.

Léčebná energie reiki také dokáže uvolnit toxické látky z těla a posílit celý organismus. Někdy to jde tak rychle, že pacient na daném místě může cítit i horko. Reiki pomáhá vždy. Při různém onemocnění, před operací i po operaci.

Také je to vhodná metoda samoléčení. Je však důležité navštívit základní kurzy, kde nás ověření mistři a terapeuti naučí pracovat s energií. Reiki má několik stupňů, které může každý z nás absolvovat. Při prvním stupni mistr reiki nám otevírá energetická centra a získáváme schopnost energii komukoliv předávat. Schopnost nám pak zůstává celý život. Ve druhém stupni se terapeuti snaží zesílit a posílat energii i na dálku, také se zde učí emocionálnímu léčení a pracují se symboly. Při třetím stupni Reiki, který je mistrovský a zaměřuje se na duchovní růst, se prohlubují terapeutovy dosavadní znalosti o reiki a žák se stává mistrem. Mistr může poté sám zasvěcovat ostatní do tohoto umění.

Je však třeba podotknout, že i při reiki je důležité umět si vybrat správného mistra, nebo člověka, který nás má léčit. Jako všeho, i reiki se dá zneužít. O to více je třeba mít se na pozoru, pokud se pracuje se vzájemnou výměnou energie, jako je tomu v případě reiki.

 www.horoskopynamiru.cz

Máte s reiki nějaké osobní zkušenosti ??? podělte se o ně s námi 🙂 😉

Zdroj foto: Lucie Gajdošíková

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account