Proč je spravedlnost, symbol justice, slepá…?
“slepá spravedlnost – žena, jenž nevidí, co se na světě děje”
Symbol sochy spravedlnosti, je často znázorněna slepá, jakožto nestranný rozhodce, který neví, kdo před ní stojí hodnotící na miskách vah rovně, bez emocí a vazeb s mečem tak, aby mohla spravedlivé rozhodnutí prosadit.
 
Slepá spravedlnost, jejímž symbolem je šátek na očích. Nikdo pořádně neví, jak a proč se ze šátku již v 17. století stal atribut Spravedlnosti – jedna ze záhad právnické ikonografie. V ilustraci z r. 1497 ke knize Sebastiana Branta “Devět bláznovství světa” zavazuje blázen Spravedlnosti oči, aby neviděla jeho bláznivé skutky. Ačkoli se to nezdá, je to jedno z nejdůležitějších zobrazení Spravedlnosti na Západě. Tento obrázek je prý tím prvním, na němž má Spravedlnost zavázané oči.
Spravedlnost je slepá, protože měří každému stejně – dnes – spíše by měla měřit. Nepřihlížet k původu či významu jedné ze stran., neměla by se dívat na postavení osob, o kterých rozhoduje.
 
Od římské bohyně Justice, která má oči převázané šátkem, aby neviděla účastníky pojednávání – jejich původ, moc, postavení či majetek, aby rozhodovala beze strachu a vidiny prospěchu, ale řešila spravedlivě konkrétní případ, vznikl název práva = justice. Justicie, římská bohyně, je symbolem mravního zákona a zosobňuje spravedlnost.

Dříve o spravedlnosti rozhodoval panovník – čili zcela autoritativně a „osobně“, od dob republik se stala Spravedlnost jednotnou pro všechny, stala se nikoliv nástrojem panovníka, ale duchem zákonů, které vydávají zástupci lidu. Taková spravedlnost nevidí rozdíly, jaké viděla spravedlnost prováděná panovníkem, který se řídil osobním uvážením. Spravedlnost 20. století je tedy spravedlností pokud možno zcela nestrannou, spravedlností pro všechny, již to není vidoucí privilegium, ale právo všech, mezi nimiž nesmí být činěno rozdílů…požadavek rovnosti před zákonem, kdy panovník, šlechta a pod. byli souzeni jinou měrou než obyčejný lid…
 
Nejvýznamnější bohyní ,nejen starořímské spravedlnosti, byla Justitia alebo Iustitia alebo Justícia (lat. Iustitia).. Proto po ní zůstalo pojmenování. To kvůli tomu, že římské právo je do dneška základem celých právních systémů, tedy i našeho a dodnes se vyučuje na právnických školách, a to nejen v kontinentální Evropě, ale též například v Anglii.
 
Bohyň spravedlnosti bylo. v řecké mytologii několik.
1. Athéna je dcerou nejvyššího boha Dia, byla nazývaná bohyni moudrosti a vítězné války, ochránkyni statečnosti, práva, spravedlnosti a umění.
2. Themis byla dcera boha nebe Úrana a bohyně země Gaie. Šlo o bohyni zákonného pořádku mezi lidmi a v přírodě.
3. Diké , další bohyně spravedlnosti. Její matkou byla bohyně zákonného pořádku Themis, otcem pak nejvyšší bůh Zeus.
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account