Udržitelné akce odpovídají na aktuální společenskou poptávku. Věříme, že s létem, nejpozději na podzim se budeme smět scházet ve větším množstvím lidí.  Bude snad možné se vrátit k organizaci normálních eventů, které bude možné restartovat odpovědněji k planetě a společnosti. Přemýšlíte také při plánování vašich akcí v souladu s udržitelnými – zelenými principy. Díky šetrnějším akcím můžete pozitivně působit na účastníky a motivovat je ke změnám chování, jak k přírodě, tak vůči firmám a institucím.
Agentura M-ocean s.r.o. pořádá akce už řadu let a zhruba posledních 5 let výhradně s důrazem na minimální dopad na životní prostředí a maximální dopad na pozitivní změny ve společnosti.  Před třemi lety v M-ocean začali aplikovat s větším i menším úspěchem principy green events. V teamu mluví o vhodném výběru lokace, promyšlenému konceptu a designu akce, o plánování dopravy a naplňování aut, o energetické náročnosti, redukci a opakovaném používání spotřebních obalů, snížení tiskové produkce, používání přírodních a recyklovaných materiálů v rámci event set-upů, užívání výhradně ekologických čistících prostředků na akcích i v kanceláři. Realizují drobné eco výzvy ohledně firemního provozu. Například, jak jim z agentury zmizely odpadkové koše a jaké to mezi kolegy vyvolalo emoce a diskuse.
Co je cílem udržitelných eventů.
Na začátek můžeme říct, že ideální Zero waste event v podstatě neexistuje. Snahou je vytvářet co nejmenší možný negativní dopad na svět kolem. Zároveň se musíme snažit vytvářet co největší pozitivní dopad na účastníky akcí týkající se změny postojů k udržitelnému chování. Všechny připravované projekty se posuzují podle několika základních kritérií se snahou:

snižovat uhlíkovou stopu akce,
snižovat spotřebu vody,
redukovat vznik odpadů.
maximalizovat pozitivní dopad na účastníky
z hlediska ekonomiky je vždy cílem držet rozpočet v požadovaných hranicích a zároveň nakupovat zboží a služby od lokálních dodavatelů.

„Během plánování a realizace udržitelnějších eventů se snažíme chovat tak, abychom, vytvořili chytrý koncept, který nám umožní využití certifikovaných a šetrných materiálů. Snažíme se také co nejvíce snížit spotřebu energie a vody, omezit emise skleníkových plynů, minimalizovat přebytky jídla, využít lokální zdroje. Minimalizujeme a maximálně třídíme odpad a dáváme přednost znovu použitelným obalům a vybavení. Snažíme se držet zásady 7R – Rethink, Reduce, Repair, Reuse, Refurbish, Recycle, Recover,“ říká Martina Kafková, stratég&tvůrce eventů v M-ocean. 
Pokud chcete při organizaci udržitelných eventů přemýšlet zeleně, tak plánujte odpovědně.
Získejte potřebný čas. Realizace i běžných eventů je časově náročná a pokud se rozhodnete respektovat udržitelné principy, přičtěte si k vaší první zelené akci více času a pozornosti navíc.
Najděte stejně smýšlející parťáky. Je to důležité, je potřeba realizovat akci s lidmi, kteří jsou na podobné vlně, jinak může docházet k častým rozepřím.
Hledejte nové cesty. Je potřeba vždy chytře zredukovat požadavky pouze na ty nezbytné, ale efektivnější, ekologičtější cesty a s prvky zážitku. Nezapomínejte na 7R. Pokud pro účely eventu nakupujete a vyrábíte předměty nebo vybavení, uvažujte o jejich životním cyklu a ekologickém materiálu. Vyhýbejte se jednorázovým řešením. 
Komunikujte s účastníky před i během akce vaši snahu a cíl o realizaci udržitelného eventu. Motivujte je a zapojte je.
Je několik kategorií, které jsou součástí většiny událostí, a které znamenají největší zátěž pro životní prostředí nebo můžou mít velký sociální dopad.
Za prvé je to místo konání. Rozhodnutí kde se vaše akce bude odehrávat zásadně ovlivní uhlíkovou stopu. Přemýšlejte nad otázkami: Je možné přijet na místo hromadnou dopravou? 
Má lokalita již zavedené udržitelné mechanismy a proškolený personál?  Je možné využít lokální dodavatele na vybavení a provoz akce? Vybírejte lokalitu pečlivě a vždy zvažte, aby vybraná lokalita splňovala alespoň několik udržitelných principů.
Catering. Jídlo a pití je základ pro úspěch každé akce. Dobře zvolená a správně komunikovaná nabídka občerstvení je také klíčová pro udržitelnou linii eventu. Opět si musíte položit několik základních otázek. Nabízí dodavatel jídlo z lokálních zdrojů? Nabízí dodavatel nebalenou vodu? Je možné nabídnout účastníkům vegetariánskou či veganskou alternativu? 
Jak a na čem se bude servírovat jídlo? Jak dodavatel nakládá se zbylým jídlem?
Nezapomínejte na program apokud budou v rámci programu probíhat také nějaké aktivity, je několik variant, jak k takovému programu přistoupit. Co chceme zařazením aktivity komunikovat? Jak inspirujeme účastníky k pozitivnímu jednání a akčním krokům? Je možné minimalizovat vznik dalšího odpadu při realizaci? Může odpad fungovat jako zdroj zážitků a zábavy? 
Workshopy jsou trefou do zeleného, co se týká programu udržitelného eventu. Představují ideální propojení vzdělávání a zábavy, a to díky informacím a současně zážitkům, které si účastníci odnesou.  Při plánování takového workshopu, vždy zvažte, zda musíte pomůcky nakupovat, či během workshopu nich zužitkujete odpad.  Motto takové akce zní: nekupujte, upcyklujte. 
„Inspiraci pro jednoduché workshopy můžete hledat v rámci našich edukativní eko workshopů s názvem Odpovědná dílna.Všechny činnosti probíhají podle předem připraveného programu a baví ženy i muže. Výrobky si mohou účastníci buď odnést domů, nebo je věnovat na charitu. Předmět vyrobený na workshopu má navíc funkci “dva v jednom”. Kromě tvůrčí činnosti, která přináší radost, se hodí také jako užitečný nebo designový dárek z akce“, vysvětluje Martina Kafková, zakladatelka projektu Odpovědná dílna. 
www.mocean.cz a https://www.tvorimeudalosti.cz/odpovedna-dilna/

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account