143

CULTURE: AN AWARDS CEREMONY
Pro každé odbornější téma je třeba znát specifickou slovní zásobu, to platí v každém jazyce. V tomto krátkém příspěvku se můžete seznámit s anglickými slovíčky, která se hodí pro kulturní téma – udílení cen, nominací, šíření kultury. 
Jak byste například řekli, že někdo “vyhrál cenu za celosvětový úspěch”? Nebo že někdo “šíří a podporuje kulturu své země”? 
Nejprve si prostudujte jednotlivá slovíčka a větná spojení. Potom si můžete udělat cvičení, které je umístěno níže: 

   an award (cena, ocenění)
   nominate for an/the award (nominovat na cenu)
   win an/the award for (vyhrát cenu za)
   vote for (volit – koho)
   collect (pick up) the award (vyzvednout cenu)
   an/the awards ceremony (slavnostní ceremoniál /předávání / cen)
   attend the ceremony (zúčastnit se ceremoniálu)
   global achievement (celosvětový úspěch/dosažené výsledky)
   promote Czech culture (prosazovat/podporovat českou kulturu)
   spread British culture (šířit britskou kulturu)
   escape scandals (vyhnout se skandálům)

Cvičení: 
Nyní se můžete pokusit přeložit tyto věty, které obsahují výše uvedené výrazy:
1. David Beckham vyhrál cenu za celosvětový úspěch.
2. On vyhrál Cenu pro největšího žijícího Brita.
3. Královna si nevyzvedla cenu osobně.
4. On vyhrál cenu za podporování a šíření české kultury.
5. On nejaktivněji podporuje kulturu své země.
6. Koho byste zvolili?
 
Překlady vět naleznete níže, pod fotografií:
 

  
 
Klíč:
1. David Beckham won the Award for Global Achievement. 
2. He won the Award for Greatest Living Briton. 
3. The Queen didn’t collect/pick up the award in person. 
4. He won the award for promoting and spreading Czech culture. 
5. He most actively promotes the culture of his country. 
6. Who would you vote for?
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account