Nároky společnosti na „novou kulturu vzdělávání“ jsou stále jasnější. Znalosti o tom, jak se učíme, se vyvíjejí, mění se a stále více potvrzují hlavní poznatky výzkumů Marie Montessori, které prováděla před více než sto lety: Vzdělávání má být celostní a zábavné. Požaduje se výuka v souvislostech, v projektech vedených napříč různými obory, zohledňující nové výzkumy mozku a způsoby učení.
 
Montessori pedagogika se zaměřuje na individualitu dítěte. Tento přístup je v současné světové pedagogice jeden z nejuznávanějších. Díky nadčasovým principům se tato metoda rozvíjí s dobou a je plně kompatibilní s požadavky na úspěšné uplatnění studentů v moderním světě.
 
Právě na vzdělání dětí pro moderní svět je zaměřený kurz Montessori vzdělávání pro 21. století, který je určen nejen pedagogům, ale také zájemcům o práci asistenta v Montessori školách a rodičům. Roční diplomový kurz Akademie Montessori Biberkor pořádaný v České republice je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a proběhne v období leden–prosinec 2020. Do kurzu je možné se zapsat do 30.11. 2019.
 
Tento integrovaný celostní program kombinuje tradiční základní AMI (Association Montessori Internationale) kurzy pro vzdělávání dětí ve věku 3-6, 6-12 a 12-16 let a zároveň připravuje účastníky na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami. 
 
Účastníci získají další vhledy do současné moderní pedagogiky a vzdělávací obsah, který bere v úvahu nejnovější poznatky z oblasti výzkumu mozku a moderní vývojové psychologie. Velký důraz je v kurzu kladen na celostní terapeuticko-vzdělávací přístup, který je základem inkluze, a intenzivní reflexi, jejíž souvislost s Montessori vzděláváním je spojena s kvalitou vztahů, rolí a myslí pedagoga. Metodiky a didaktiky vyučované v kurzu odpovídající nejnovějším požadavkům současných učebních osnov pro základní a mateřské školy.
Garanty kvality vzdělávání jsou dlouholetí pedagogové Claus-Dieter Kaul a Carolina Abel, kteří kurzy vedou spolu s týmem zkušených lektorů. Vycházejí z dlouholeté zkušenosti z první školy Montessori v Bavorsku, kterou založil v roce 1970 profesor Hellbrügge.
Výhodou pročeské účastníky je tlumočení přednášek do češtiny a v neposlední řadě také kratší doba trvání oproti většině ostatních kurzů pedagogiky Montessori. Tím kurz vychází vstříc zájemcům, kteří potřebují své vzdělávání skloubit s prací nebo péčí o rodinu. Časová dotace 356 vyučovacích hodin je rozprostřena do období od poloviny ledna do poloviny prosince 2020, kdy je kurz zakončen závěrečnou prací.  296 hodin má náplň podle předem určeného plánu kurzu, minimálně 40 hodin mají účastníci na samostatně organizované práce s pomůckami v zařízení Montessori, minimálně 20 hodin pak na samostatně organizované stáže a praxe v institucích Montessori nebo v institucích s Montessori prvky.
Další informace o kurzu:

  Cena kurzu 88 800 Kč zahrnuje i studijní materiály v češtině v hodnotě 300 €. Díky nim se budete moci plně věnovat přednášce a ukázkám práce s pomůckami, aniž byste si museli většinu informací zapisovat. Materiály vás budou provázet vaší další praxí.
  Studium je ukončeno závěrečnou prací ve formě představení vybraného tématu nebo pomůcky celé skupině z hlediska teorie a praxe Montessori pedagogiky.
  Po úspěšném absolvování svého vzdělání obdrží účastníci mezinárodně uznávaný diplom, který je předpokladem pro práci v Montessori instituci.
  Spolupracujeme se dvěma partnerskými školami, kde mohou účastníci kurzu absolvovat náslechy zdarma, poplatek za účastníka hradí organizátor.
  Nabízíme doplňující a opakovací kurzy, případně kurzy šité na míru.
  Plánovaná místa konání: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Odloučené pracoviště ZŠ Montessori Kladno a Program Montessori v Základní a mateřské škole Na Beránku v Praze 12
  Cena nezahrnuje dopravu, ubytování, stravování. S ubytováním a stravováním během kurzu vám rádi poradíme.
  Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod Č.j.: MSMT- 16045/2019-1-525

Více informací a rezervace míst v kurzu na www.erudio-montessori.cz

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account