79

V další části 1. lekce budeme pokračovat se slovíčky. Opět se jedná o velmi známá slova, s nimiž byste neměli mít problém. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna tato slova poslechnout.
SLOVNÍČEK – 1. LEKCE / 2. část:
   I am [aɪ əm] – já jsem

   you are [jʊ a:r] – ty jsi, vy jste

   he is [hi: iz] – on je

   she is [ʃiː iz] – ona je

   it is [it iz] – ono je, to je

   we are [wi: a:r] – my jsme

   they are [ðeɪ a:r] – oni jsou

   WHERE [weə] – KDE

   the Czech Republic [ðə tʃek rɪˈpʌblɪk] – Česká republika

   Prague[prɑːg] – Praha

   Pilsen [pilzn] – Plzeň

   France [frɑːns] UK, [fræns] US – Francie

   Paris [pæris] – Paříž

   at home [æt həʊm] – doma

   at work[æt wɜːk] – v práci

   at the language school – v jazykové škole

   language [ˈlæŋgwɪdʒ] – jazyk, jazykový

   school [skuːl] – škola

   office [ˈɒfɪs] – kancelář

   bank [bæŋk] – banka

   above [əˈbʌv] – nad

   under [ˈʌndə] – pod

   in [ɪn] – v (čem), uvnitř

   in front of [in frʌnt of] – před

   behind [bɪˈhaɪnd] – za

   next to [nekst tu] – vedle (vedle sebe)

   on [ɒn] – na (povrchu)

   from[frəm] – z (čeho), od (koho, čeho)

   with [wɪθ] UK, [wɪð] US – s (kým, čím)

   HOW [haʊ] – JAK

   How are you? (US) – Jak se máš/máte? /doslova: Jak jsi ty/Jak jste vy?/

   How do you do? (UK) – Jak se máš/máte?

   fine [faɪn] – fajn, prima

   hello [ˈheləʊ] – dobrý den, ahoj

   hi [haɪ] (hovorovější) – ahoj, čau, nazdar

   WHAT[wət] – CO, JAKÝ

   name [neɪm] – jméno

   surname [ˈsɜːˌneɪm] – příjmení

   my [maɪ] – můj, moje

   your [jɔ:r] – tvůj, tvoje; váš, vaše

   WHO [huː] – KDO

   teacher [ˈtiːtʃə] – učitel, učitelka

   parents [ˈpeərənts] – rodiče

   people [ˈpiːpəl] – lidé

   WOMAN [ˈwʊmən] – žena

   MAN [mæn] – muž

   GIRL [gɜːl] – dívka

   BOY [bɔɪ] – chlapec, kluk

   THIS [ðɪs] – TENTO, TOTO, TATO

   this boy [ðɪs bɔɪ] – tento kluk

   THESE [ðiːz] – TITO, TYTO

   these people [ðiːz piːpəl] – tito lidé

   THAT [ðət] – TAMTEN, TAMTO, TAMTA

   that girl [ðət gɜːl] – tamta dívka

   THOSE [ðəʊz] – TAMTI, TAMTY

   those people [ðəʊz piːpəl] – tamti lidé 
ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:
Každý zvukový slovník je namluvený rodilým mluvčím. Kromě originálního výrazu v angličtině je zde uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli dospět do fáze, že budete umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst – a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného – zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

 ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK – 1. lekce – 2. část – ZDE
 
Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny – číst, psát a dorozumět se… Chce to překonat lenost a studovat pravidelně. Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 
 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém kurzu anglictinajasne.cz s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na anglictinajasne.cz, napište “ZENYSRO50” – a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete. *wine*

 Hodně štěstí při studiu! 😎

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account