98

Květen

Do 3. května musí OSVČ, které odevzdávají daňové přiznání bez daňového poradce, podat přehled pro zdravotní pojišťovnu. Stejný den platí také jako standardní termín pro podání přehledu správě sociálního zabezpečení.

Rovněž první pracovní den v květnu je nejzazším termínem pro ty, kteří podávají daňové přiznání elektronicky.

Do 31. května je nutné zaplatit daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila pět tisíc korun. Pokud ano, zaplatíte pouze její první polovinu a druhou část až na podzim.
 

Důležitá data v květnu

Pondělí 3. 5. – Daň z příjmů

– Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

Pondělí 31. 5. – Daň z nemovitých věcí

– Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

– Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Hudlenka

(zdroj: Seznam.cz)

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account