Původ a význam slova karma je odvozen od sanskrtského kořene kri, které se překládá jako „konat, dělat“. 
 
Samotné slovo karma možná také známe ve významu důsledků, jejichž příčinou jsou naše dřívější skutky. Tuto karmu tvoříme každým slovem, které proneseme, každou myšlenkou a každým naším činem. A všechno to, co kolem sebe vytváříme se odráží ve světě kolem nás, který je projevem lidské vůle.
 
A protože každý máme možnost být takovým, jakým chceme, jsme my sami zodpovědní za to, co jsme a jaký svět kolem nás tvoříme.
 
 Když myslíme, mluvíme, jednáme, uvádíme do pohybu sílu – energii, která se pak manifestuje. Tento zákon příčiny a následku rozhodně není „trestání“, je to prostě přírodní fenomén, který existuje nezávisle na tom, zda tomu věříme či ne.

 
 
1. Jak zaseješ, tak sklidíš

Parafráze příčiny a následku. Cokoliv vypustíme do vesmíru (myšlenka, slovo, čin), to se dříve či později vrátí. Když chceme štěstí, lásku, mír a přátelství, musíme v prvé řadě být šťastní, mírumilovní, milující a opravdově přátelští.


2. Tvoření – tvoříme navenek i dovnitř


Každá situace vyžaduje naši účast, protože jsme vždy jedno s vesmírem.  Obklopte se záměrně tím, čím chcete být.


3. Příjimání místo vymezení


Co odmítáte, to bude pokračovat. Sejete nejednotu, sklidíte nejednotu – vymezování, posuzování, odpor.


4. Růst


My sami se musíme měnit a růst, ne svět okolo nás. Když změníme sami sebe, změní se i naše okolí.


5. Zodpovědnost


Pokud je něco v mém životě špatně, je něco špatně i ve mně. Jsme zrcadlem našeho okolí. My sami jsme zodpovědní za vše, co se nám v životě děje.


6. Propojení

Krok vyvoválá další krok a tak dále. Vše začíná i končí prvním a posledním, slovy jedním, krokem. Malá změna, krok, může vyvolat sekvenci akcí, která bude zakončena velkou změnou. Nepodceňujte žádné myšlenky, slova, činy, ať už vypadají jakkoliv malé a nevýznamné.

7. Soustředění


Naše mysl se může v jeden okamžit soustředit pouze na jeden objekt. Pokud se soustředíme na přítomnost, nemůžeme mít v mysli myšlenky jako vztek, hněv, chtivost.


8. Odevzdání


Pokud v něco věříte, dříve či později vás život vyzve, abyste svou víru ukázali v praxi.


9. Praxe


Myšlenky na minulost, staré vzory chování, staré sny blokují vše nové.


10. Změna


Minulost se opakuje, dokud se z ní nepoučíme.


11. Trpělivost a odměna


Každá odměna začíná prací. Dlouhotrvající odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci.


12. Inspirace


Každá hodnota je výsledkem energie, která byla vložena.


 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account