Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu.
 

Kdysi jsem slyšela jeden moudrý příběh :
 

,,Chlapec se procházel se svým otcem v horách. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel :

,,Aaaaaaaa!” Ucítil silnou bolest a z hor zaslechl hlas, který opakoval : ,,Aaaaaaa!” Ze zvědavosti se zeptal: ,,Kdo jsi?” A dostal odpověď: ,,Kdo jsi?”

Pak zakřičel: ,,Já tě slyším! Kdo ale jsi?”

A hlas odpověděl: ,,Já tě slyším. Kdo ale jsi?”

Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptalt se: ,,Tati, co se děje?”

Otec se usmál a řekl: ,,Lidé to nazývají ozvěna, ale ve skutečnosti je to život. Život, stejně jako ozvěna, ti vrací to, co ty řekneš nebo uděláš. Život není nic jiného, než odraz našich činů. Pokud si přeješ více lásky na světě, musíš vytvořit více lásky ve svém srdci. Pokud chceš, aby tě lidé respektovali, musíš ty respektovat je. Toto je princip, který je třeba vložit do všeho života.

Život ti vrací to, co jsi dal ty jemu.”

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account