Pokud se chceme začít živit fotografováním, pak jednou z věcí, kterou bychom si měli osvojit jsou autorská práva a práva k užití fotografií.
     U nás se zatím moc nenosí udělování licencí a práv k užití, ale čím dřív se to jako umělci naučíme, tím dříve si začneme budovat pasivní příjem do důchodu.
Pokud vytvořím fotografické dílo, stávám se automaticky autorem fotografie a vlastním práva k fotografii. Autorské právo na fotografii vzniká ve chvíli, kdy je fotografie vnímatelná (tzn. Je na kartě ve foťáku, nebo na kinofilmu).
Asistent fotografa, ani ten kdo udílel rady není spoluautorem fotografií. Pokud tedy řeknete asistentovi na place, aby zmáčkl spoušť u foťáku, tak jste stále autorem fotografie vy.
Jiná situace, ale nastane, pokud fotíte jako zaměstnanec firmy. Zde je lepší si smluvně ujasnit jaká práva k užití vám nechají. Standardně je to tak, že jako zaměstnanec máte osobnostní práva a právo k užití fotek, ale jen jak to zaměstnavatel dovolí. Zaměstnavatel má právo majetkové a má právo publikovat fotografie pod jménem společnosti.
 

Autorská práva se dělí na osobnostní a majetková.
     Osobnostní práva. To je právo autora, nejde se jich vzdát a zanikají po smrti autora.
Díky osobnostnímu právu můžeme rozhodnout, zda fotografii zveřejníme nebo ne. Dále můžeme rozhodnout kdy, kde a jak bude fotografie užita a zda dovolíme změny ve fotografii.
Určitě jste si všimli, že někteří fotografové používají u fotografie znak © copyright, dnes již nemá význam užití takového znaku. Myslím, že jde spíše o prevenci. Ale věřím, že již dnes většina lidí ví, že nesmí užívat fotografie bez souhlasu autora.
     Osobností práva po smrti autora zanikají, ale existuje posmrtná ochrana, která hlídá, aby si nikdo nenárokoval práva k fotografii a neužíval ji způsobem snižující její hodnotu.
 
     Majetkové právo je právo nakládat s fotografií tak, abych z ní měl finanční prospěch. Toto právo můžu užít sám nebo jej někomu udělit.
Pozor, neznamená to, že pokud si koupím vytištěnou fotografii, že si tím kupuji i licenci k užití. Tzn. nemohu ji kopírovat a prodávat dále.
Majetková práva tedy mohu užívat sám, ale nejsou převoditelná mezi živými. Pokud chce někdo komerčně užívat moje fotografii pak mohu udělit licenci. Po smrti autora fotografie se právo majetkové dědí. Majetková práva trvají 70 let od smrti autora.
Příště se koukneme na práva k užití fotografií, neboli licence.

Doporučená literatura: Martina Valoušek - Fotografie a právo, Leges 2014
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account