Třetí den našeho šumavského pobytu nás přivedl až do Železné Rudy. Město jako takové nás až na krásný kostel extra neuchvátilo, co se nám ovšem velmi líbilo, byla křížová cesta ke kapli sv. Anny.

Tradovaná legenda vypráví o snu hajného Paula Rausche jednoho letního večera roku 1789. Byl ve službě u baronesy Marie Elisabethy von Hafenbrädl (1758-1825), majitelky statku Debrník zapsaného v zemských deskách. Při odpočinku na pařezu cestou pancíře na Hladový vrch ho přemohl spánek. Ve snu mu nějaká žena držící za ruku asi dvanáctileté děvčátko řekla: „Dobrý příteli, postav zde pro mne a mé dítě nějaké přístřeší, neboť já jsem matka svatá Anna. V noci měla jeho manželka podobný sen. Až pak si oba manželé vše vzájemně sdělili. Stavbou kaple svaté Anny manželé splnili její snažnou prosbu. Kaple na Hladovém vrchu proto byla nazývána i po nich – kaple Rauscheových. Od roku 1856 se zde uctíval železnorudský milostnými raz Panny Marie Pomocné. Od roku 1894 se nechají doložit prosebná procesí ke kapli svaté Anny. Roku 1954 přestala být kaple udržována a postupně zchátrala. Roku 1995 se konalo vysvěcení nově zřízené kaple. Hladový vrch se dříve nazýval i hora Kalvárie. Roku 1815 nechává křížovou cestu zřídit 14 občanů z Železné Rudy. Dne 20. října 1815 ji vysvětil zdejší farář Johann Wolfgang Kolbeck (1780-1865). Renovace proběhla roku 1864 z podnětu faráře Franze Xavera Fleischmanna na zastaveních křížové cesty postaveny sloupky vytesané ze žuly, s obrazy malovanými na železném plechu. Roku 1927 malíř Moritz Stoiber z Zwieselu renovoval obrazy na křížové cestě. Byly vysvěceny děkanem Andreasem Ulovecem. Roku 1935 renovuje křížovou cestu malíř Hans Wudy. Do roku 1992 zbyly z celé křížové cesty jen poškozené žulové sloupky a kaple už neexistovala. Dnes stojí opět na stejném místě vystavená ze sbírky. Obrazy jsou kopie originálů malovaných Johanem Georgem Wittmannem, ty i oltářní obraz v kapli namalovala rodačka ze Železné Rudy paní Helga Huttner – Hasenkopf olejovými barvami na hliníkový plech. Zhotovila i okna z barevných segmentů spojených olovem. 0 obnovu kaple i křížové cesty se významně zasadila i Milena Vobrová.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account