Sokolov je okresní město v Karlovarském kraji, které je známé především díky těžbě hnědého uhlí.
Sokolov leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Svatavy uprostřed sokolovské pánve.
První písemná zmínka o Sokolově pochází z roku 1279. Počátky městečka jsou spojeny s německým rodem Nothaftů a německou kolonizací. Němci však nepřicházeli do liduprázdné krajiny. Poměrně úrodnou půdu kolem řeky Ohře již celá staletí zemědělsky obdělávali Slované, kteří tu založili řadu osad. Německou kolonizací vzrostl počet osad a poddaných, rozšířila se plocha obdělávané půdy a rozvinula se i těžba rud.
Městská práva byla Sokolovu udělena ve 14. století. V roce 1435 připadl Sokolov rodu Šliků. Během jejich vlády došlo v Sokolově a jeho okolí ke změně náboženského vyznání. Převahu zde získala lutheránská církev a katolictví ztrácelo na významu. Za třicetileté války (1618 až 1648) město výrazně utrpělo a bylo téměř zničeno. V 18. století došlo k rozmachu městských řemesel (včetně významných varhanářů) a chmelařství, o kterém se chmelařství pochvalně vyjadřoval i Johann Wolfgang Goethe, který město v roce 1822 navštívil.
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account