92

Lidice – nejstrašnější příklad pomsty na českém obyvatelstvu

Jméno malé vesnice nedaleko Prahy mělo být navždy vymazáno z mapy světa.

Tragédie byla odstrašujícím případem pomsty na nevinných lidech

za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha

během okupace Československa za druhé světové války.

Vypálení obce Lidice nacisty bylo domnělou odplatou za atentát 

na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Nacisté na místě zavraždili lidické muže, ženy odvlekli do koncentračních

táborů a děti usmrtili plynem nebo dali na převýchovu.

Nacistické běsnění zmařilo celkem 340 lidických životů.

Všechna stavení vypálili a zbořili, sady a aleje zlikvidovali a zahladili

i všechny cesty. V místě původní obce zůstala holá pláň. 

Právě prázdnota nejvíce šokovala přeživší lidické ženy po jejich návratu.

Říšské pracovní službě trvalo víc než rok, než se jí podařilo celou vesnici

srovnat se zemí. Z původních stromů přežil zkázu přímo v obci

pravděpodobně jen jediný – známá hrušeň.

 

Lidický rybník nacisté zavezli sutí z domů, dokonce změnili koryto lidického potoka.

Jejich snahou bylo zničit v krajině všechny prvky, které by mohly vyvolávat

vzpomínky na obec, jež se tu před jejich zásahem nacházela.

Velmi smutné.

Hudlenka

 

 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account