Tak na prohlídku této rotundy jsem se hodně těšila, bohužel když jsme dorazili na místo, spustil se déšť, navíc samotný kostelík byl zavřený, tak jsme si ho mohli prohlédnout alespoň zvenčí….

Jedná se o nejstarší stavbu ve městě a o jedinou zachovalou rotundu ve východních Čechách. Její vznik je dodnes zahalen tajemstvím, dosud se totiž nepodařilo uspokojivě odpovědět na otázky kdy, kým a proč zde byla postavena. Obyvatelé města si pak její vznik spojovali se zázraky. Podle pověsti se na místě kaple zjevila sv. Kateřina se zástěrou plnou kamení a dala tak najevo své přání, aby jí zde byla vystavěna kaple. Lidé však jejímu pokynu nevyhověli a začali stavět jinde. Tam se jim ale dílo nedařilo; co ve dne postavili, za noc bylo zbořeno. Nakonec jim tedy nezbylo, než postavit kapli na místě, které si sv. Kateřina vybrala.

Kaple pochází z první poloviny 13. století. Byla postavena v centru osady založené na výšině nad pravým břehem řeky Třebovky po roce 1200 během tzv. české kolonizace prováděné premonstrátským klášterem v Litomyšli. Samotné město Česká Třebová bylo založeno až ve druhé polovině 13. století během tzv. německé kolonizace za vlády Přemysla Otakara II.

Během více než 750 let své existence byla rotunda mnohokrát opravována a přestavována. V 16. století byla doplněna zvonicí, která slouží i jako brána do prostoru okolo rotundy. Ten je obehnán kamennou zdí a až do roku 1905 sloužil jako hřbitov.

Obyvateli České Třebové je rotunda nazývána prostě „Kostelíček“. V ulici „U kostelíčka“, která se vine mezi domky pod rotundou, se každoročně v listopadu na svátek svaté Kateřiny koná „Jabkancová pouť“. Při ní se nepečou obvyklé koláče, ale sladké bramborové placky plněné tvarohem, nazývané „jabkance“.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account