Velký Valtinov – malá obec nacházející se mezi Jablonným v Podještědí a Brništěm na Českolipsku.

Kostel sv. Jana Nepomuckého dal kolem roku 1729 postavit majitel panství Jan Jáchym Pachta z Rájova na místě bývalého hřbitova. Kostel je chráněn jako kulturní památka.

Osmiboká stavba je postavena v barokním slohu, okna i portál jsou z pískovce, portál nese znak Pachtů z Rájova. Interiér je čtvercový se dvěma kaplemi. Střední prostor spočívá na pilířích, ve kterých jsou niky se sochami čtyř českých patronů. Stropní malby v presbytáři představují anděly, malba v lodi oslavení sv. Jana Nepomuckého. Autor těchto maleb není znám, někdy bývají mylně připisovány Janu Kryštofu Liškovi. Na bočním oltáři je obraz z roku 1736 “Zavraždění sv. Václava” a na druhém je italská barokní práce ze 17. století “Sv. Šebestián”.

Na prostranství v sousedství kostela stojí řada čtyř (původně pěti) soch světců (zleva svatý Prokop, svatý Jan Nepomucký, Panna Marie, svatý Vojtěch), Kalvárie a památník obětem obou světových válek. Masový hrob vojáků z bitvy u Hochkirchu z roku 1758, kteří skončili svůj život na valtinovském panství, připomíná pamětní deska na zdi u vstupu do kostela.

Kostel je vystavěn v barokním slohu na osmibokém půdorysu. Hlavním stavebním materiálem je pískovec, z něhož jsou vytvořena okna a portál s erbem Pachtů z Rájova.

Uvnitř čtvercového prostoru kostela jsou dvě kaple, střední část s nikami, v nichž jsou umístěny sochy čtyř českých patronů, spočívá na pilířích. Výjevy nástropní malby v lodi zobrazují oslavení svatého Jana Nepomuckého a na malbách v presbytáři jsou andělé.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account