Kostel sv. Maxmiliána v Křižanech je poprvé písemně zmiňován roku 1352. Šlo zřejmě o dřevěnou stavbu. Nejstarší části dnešního kostela stavebně historický průzkum datoval do přelomu 15. a 16. století. Uklidnění situace v zemi po skončení třicetileté války přineslo jeho raně barokní přestavbu, v jejímž rámci získal hranolovou, polygonálně zakončenou věž v ose západního průčelí a sakristii. Během 18. století ho obklopil areál doprovodných staveb (fara s hospodářským zázemím, zeď hřbitova s márnicí, výklenková kaple) a soch.

Po nuceném odchodu německojazyčného obyvatelstva kostel s celou obcí zchátral. V poslední době se provádějí nezbytné zajišťovací práce.

Kostel sv. Maxmiliána se nachází v jihozápadní části obce Křižany naproti místnímu hřbitovu. Poblíž kostela stojí barokní fara z 18. století, která je obdélná, volně stojící, jednopatrová a hladká, opatřená plechovou mansardou. Památkově chráněný areál fary doplňuje roubená stodola a částečně dochované chlévy z pískovcových kvádrů. Před farou se pak nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1747. Pozoruhodností plastiky je, že stojí na převráceném džberu na vodu. Na jejím podstavci se pak nacházejí reliéfy sv. Maxmiliána, sv. Františka Xaverského a sv. Priska, který je patronem proti „moru, hladu a válce“, což jsou mj. také, v tomto pořadí, invokace při eucharistickém průvodu Božího Těla.

Je chráněn jako kulturní památka České republiky. V kostele se nekonají žádné pravidelné bohoslužby.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account