Horní Lomnice (Ober Lomitz)

Dnes již zcela zaniklá ves Horní Lomnice, německy Ober Lomitz,

ležela na březích Lomnického potoka v nadmořské výšce 480 m

v západní části Doupovských hor přibližně kilometr východně od

Dolní Lomnice ve Vojenském újezdu Hradiště.

Katastr obce měřil 3,45 km².

Dnes zbývají z původní vsi pouze zarostlé zbytky základů bývalé zástavby.

Historie vsi se vždy prolínala s osudy sousední vsi Dolní Lomnice.

Od 13. století byla Horní Lomnice spolu s Dolní Lomnicí součástí šemnického újezdu,

patřícího oseckému klášteru. V 60. letech 15. století postoupil obě vsi opat

Johann králi Jiřímu z Poděbrad.

Ten o ně a dalších 8 vesnic rozšířil panství Andělská Hora, které dal svému

synkovi Hynkovi. Horní i Dolní Lomnice u tohoto panství zůstaly,

i když se majitelé střídali.

Potvrzuje to např. také zápis v Deskách dvorských z roku 1570:

„zámek Andielskau horu… s vesnicemi Satteles, ves Obrlamicz, ves Vntterlamicz…“

Po Bílé hoře byl zdejší zkonfiskovaný majetek prodán majiteli nově vzniklého

panství Kysibel (Stružná) Heřmanu Černínovi z Chudenic.

Berní rula z roku 1654 uváděla již každou Lomnici zvlášť.

V Horní Lomnici tehdy žili 4 sedláci, ale jen 2 chalupníci a všichni měli stavení dobrá.

Celkem bylo v Horní Lomnici 17 potahů, 7 krav, 14 jalovic, 4 prasata a 7 koz.

Berní rula dále uváděla, že „dobytkem stojí, předivem a dřívím sekání se živí“.

Během 18. století byla již jen Horní Lomnice uváděna u panství Doupov

a přifařena byla k Zakšovu. Roku 1847 však Sommer ve své topografii

uvádí obě Lomnice již opět u panství Kysibel.

V roce 1850 se stala Horní Lomnice samostatnou obcí,

náležející do okresu Karlovy Vary. Poštu a nejbližší nádraží mívala v Kyselce.

V roce 1895 žilo ve vsi 223 obyvatel ve 38 domech,

roku 1921 zde žilo 217 lidí a počet domů stoupl na 43, roku 1939 zde žilo 233 lidí.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války

nebyla již ves nikdy dosídlena a roku 1950 zde žilo pouze 6 stálých obyvatel.

Po roce 1953 po začlenění vsi do Vojenského újezdu Hradiště byla

Horní Lomnice vysídlena zcela a postupně zbořena.

Dnes je Horní Lomnice již zcela zničená v místě původní vsi jsou

jen zarostlé malé zbytky základů.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account