Jez s vodní elektrárnou na řece Labi se nalézá v centru Předměřic nad Labem, jen pár kilometrů od Hradce Králové. Byl dokončen roku 1952. Součástí jezu je také most, po kterém vede silnice z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Po mostě také prochází trasa Labské cyklostezky č. 2.

Původní jez v Předměřicích byl vybudován již v letech 1914–1917 firmou ing. Karel Hrzán z Prahy. Součástí původního jezu ještě nebyla vodní elektrárna, ta byla postavena až v roce 1923. Pro nevhodné založení stavby však již v roce 1932 došlo ke zřícení vodního díla. Při havárii byla zničena nejen samotná vodní elektrárna včetně všech provozních a obytných části, ale také koryto krátkého přivaděče a odpadu vodní elektrárny, dále krajní pilíř pravého jezového pole a část silničního mostu. Kromě toho vznikly poruchy na stavební a strojní konstrukci pravého jezového pole.

Již v roce 1933 byl v místě havarované části vodního díla vybudován nový (prozatímní) hradlový jez. V roce 1938 Ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze dokončilo projekt na úpravy Labe mezi Hradcem Králové a Předměřicemi, jehož součástí byl i nový jez, který je umístěn o 45 metrů níže po toku, což umožnilo bezpečné založení stavby v tvrdých slínovcích.

Schválený projekt začala realizovat firma Kindl z Prahy, v průběhu 2. světové války však byla tato stavba (jako mnoho dalších) postupně omezována a v roce 1943 zcela zastavena. Poté se pokračovalo až od roku 1947 a nový jez a vodní elektrárna byly dokončeny teprve v roce 1952. V roce 1961 pak byla provedena výstavba ochranné hráze, která zajistila zvýšenou ochranu pravobřežního území na jezem před povodněmi. Současně byl upraven i vtok do Velkého labského náhonu.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account