Přírodní rezervace Vápenný vrch

Tato lokalita se rozprostírá na Vápenném vrchu při jižním okraji obce Raspenava v okrese Liberec. Vyhlášena byla na ploše 15,56 ha 1. října roku 1999.

Zajímavá geologická stavba, odlišná od zbytku Jizerských hor, předurčuje výjimečnost také z hlediska botanického a zoologického. Svory s vložkami krystalických vápenců a dolomitů, amfibolity, vápencové čočky a jizerské ortoruly v sobě ukrývají více než 50 druhů minerálů. Až do 60. let 20. století probíhala v jednom z lomů těžba vápence.

Lokalita je pokryta teplomilnějšími lesními porosty více než zbytek Jizerských hor, vyskytují se zde fragmenty přirozených dubohabřin a acidofilní doubravy. V rezervaci roste lípa malolistá, habr obecný, dub letní i zimní, buk lesní, jasan ztepilý a další.

Z teplomilných rostlin se vyskytuje mochna jarní, bradáček vejčitý, žindava evropská či zeměžluč hořká. Na jasanu je hojný atraktivní tesařík pižmový . Ve dvou nevelkých krasových jeskyních žijí netopýr velký a netopýr černý, často je k vidění ještěrka obecná, běžný je také slepýš křehký.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account