Přírodní rezervace Údolí Vošmendy

Tato přírodní rezervace byla vyhlášená 30. prosince roku 1997 na ploše 13 ha. Údolí Vošmendy je přírodní rezervace v katastrálních územích Roztoky u Semil a Bozkov v okrese Semily, je tvořeno údolím potoka Vošmendy severovýchodně od Bozkova u Semil.

Jedná se o geologicky a botanicky pozoruhodné území s krasovými jeskyněmi s krápníkovou výzdobou, s paleontologicky cennými sedimenty a s loukami s bledulí jarní.

Jedná se o úzké údolí s až 40 metrů vysokými svahy, z nichž vystupují krystalické horniny v podobě skalních srubů. Ložisko krystalických vápenců bylo v minulosti těženo v malém lomu. Na vrcholu Zítkovy skály jsou patrné pozůstatky historické těžby železné rudy. Na území rezervace se nachází několik podzemních prostor, nejznámější je Jeskyně na Vošmendě. Největší jeskyně má délku 85 metrů.

Lesní porost z více než 76 % tvoří smrk ztepilý. V pořadí druhým nejrozšířenějším druhem je bříza bradavičnatá (8,2 %). Kromě bledule jarní se v rezervaci vyskytují další chráněné rostliny, jako je například lýkovec jedovatý, oměj šalamounek, bradáček vejčitý, kapradina žebrovice různolistá, plavuň vidlačka nebo tuzemské druhy orchidejí vstavač májový, vemeník dvoulistý a kruštík širolistý.

Údolím vedou hojně navštěvované turistické stezky, krasové jeskyně však nejsou veřejnosti přístupné. Před několika lety byla na území PR zřízena naučná stezka údolím Vošmendy, která je 6 km dlouhá a najdete na ní 11 zastavení.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account