Přírodní památka Kovářův mlýn

Přírodní památka Kovářův mlýn je starý břidlicový lom na levém břehu Olešky asi 400 m západně od kostela v obci Košťálov.

Lom byl založen k těžbě tzv. hořlavých lupků (bitumenní jílovce s příměsí písčité složky), které zde byly místními obyvateli těženy ještě počátkem 20. století. Tyto horniny patří stratigraficky do tzv. rudnického obzoru ležícího ve spodním permu, ale téměř na hranici s karbonem. Paleontologické výzkumy jsou zde prováděny již od poloviny minulého století.

Profesor Antonín Frič odtud popsal několik druhů obojživelníků, žraloky a rybovité obratlovce skupiny Acanthodii v díle „Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens (1883-1901)“. Velkou zásluhu na získání vynikajících jedinců tehdejší fauny má také řidící učitel z Lomnice nad Popelkou Jan Benda (1855-1919), který nejlepší nalezené exempláře předal do Národního muzea v Praze, ale množství dalších fosilií odprodal i jiným muzeím.

Přírodní památku Kovářův mlýn udržuje Liberecký kraj, ochranná zóna je 50 metrů, lokalita není oplocená a je volně přístupná. Ohrožení Kovářova mlýna spočívá v náletových dřevinách, sběru geologického materiálu a v neposlední řadě i odpadcích, které se sem dostávají z míst řadových garáží. Dlouhodobým cílem je udržení horninových výchozů lomu. Péče stanovená Libereckým krajem zahrnuje především odstraňování náletových dřevin, sběr odpadků a kosení ruderálních společenstev. Tato přírodní památka není mezi veřejností příliš známá, a proto je turisticky málo navštěvovaná. Tato lokalita je přírodní památkou od roku 1990.

1 Komentář
  1. Lenka Hudečková 12 měsíců ago

    ani tohle neznám…děkuji

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account