Tichému údolí jižně od Liblína vévodí osamělý hrádek svou vysokou, mohutnou věží. Vrch, na němž stojí, je z obou stran oddělen údolím dvou bystřin od sousedních zalesněných strání, které jej převyšují. Hrad patří k vrcholům šlechtické hradní architektury doby Karla IV.
Hrad Libštejn nechal zbudovat před rokem 1361 Oldřich Tista z Hedčan, věrný služebník krále Karla IV. Libštejn byl postaven na nepřístupném místě, na skalnatém skalisku v údolí řeky Berounky, který na západní straně spadá příkře k řece a na severu i jihu je ukončen strmými roklemi dvou potoků. Na každé straně skalnatého hřebenu stála mohutná čtverhranná věž, z nichž se dnes zachovala jen severní.

Nádvoří, které se rozkládalo mezi oběma věžemi, bylo uzavřeno vysokou zdí, k níž přiléhal hradní palác. Hrad byl takovou pevností, že se jej nepodařilo dobýt ani husitům, kteří roku 1420 vtrhli do zdejší krajiny táboři a sirotci, vyplenili a vypálili okolí Krašova a Libštejna, ale o dobytí hradů se nepokusili. V roce 1425 přitáhli znovu, oblehli Libštejn a ostřelovali ho z okolních kopců. Dostali se do předhradí, ale hrad, hájený 80 zbrojnoši, nedobyli. Když husité viděli, že hrad nezískají útokem, zanechali tu 400 bojovníků, aby jej vyhladověli. Po sedminedělním obléhání se Bedřich i Hanuš Kolovratové rozhodli smluvit s husity smír a uzavřeli s nimi spolek a úmluvu věrně plnili. Zúčastnili se tažení polních vojsk i slavné bitvy u Domažlic 14. srpna 1431.

V té době byl hrad Libštejn také proslulým vězením, kde byli vězněni nejen poddaní z panství, ale i zajatí nepřátelští žoldneři a jiní nepřátelé až z Prahy. Hrad Libštejn byl hrad sice velmi pevný, ale při nastalé změně válečné techniky (použití střelných zbraní) bylo zapotřebí jej ještě více opevnit. V 16. století měl hrad 3 věže a baštu, v předhradí také 3 věže a na 20 obytných stavení s kaplí. Hradní pevnost se však brzy přestala vyhovovat novým nárokům na pohodlnější bydlení. Poslední majitelé se z hradu odstěhovali a již roku 1590 se uvádí jako pustý.

Nejbližší vlakovou zastávku najdete v Radnicích severovýchodně od Plzně, odkud ke hradu doputujete po zelené turistické značce za 10,5 km. Obdivovat mohutnou zříceninu lze i z vodní hladiny očima vodáků, kteří ocení pohostinnost zdejších břehů a ticho i klid tohoto místa.

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account