Přírodní památka Borecké skály

Chráněné území Borecké skály je přírodní památka, která se nachází v severních Čechách na území Libereckého kraje, v těsné blízkosti severovýchodní hranice CHKO Český ráj. Toto chráněné území má rozlohu 29,64 ha a bylo vyhlášeno v roce 1985. Přírodní památka se rozkládá na katastrálním území Hnanice pod Troskami, Rovensko pod Troskami a Štěpánovice u Rovenska pod Troskami a je v péči Krajského úřadu Libereckého kraje.

Skalní území po obvodu vrchu Bor (360 m n. m.) je ze svrchnokřídových kvádrových pískovců. Nápadná je zejména jižní skalní stěna s několika jeskynními výklenky (např. archeologicky významná pseudokrasová Ludmilina jeskyně), římsami, dutinami atd. Místy jsou skalní bloky oddělené kaňonovitými roklemi.

Většina lesních porostů je tvořena kulturami borovice lesní, bylinné patro území je poměrně chudé, hlavní součástí podrostu je borůvka černá a brusinka obecná ostrůvkovitě je rozšířen vřes obecný. Celé velké plochy jsou zcela bez podrostu.

Bohatší květena je pouze ve vlhkých roklích, kde se blíží podrostu bučin. Zde roste např. sasanka hajní, přeslička lesní, strdivka nicí  či bika bělavá. Květena je bohatší též v okolí cest a osluněných úpatí skal, kde se objevují i typické pískomilné druhy. Na vlhké louce v ochranném pásmu přírodní památky roste vzácně úpolín nejvyšší.

Skalní okraje využívá k hnízdění poštolka obecná, rehek domácí. V osmdesátých letech 20. století zde zahnízdil, jako na jednom z prvních míst regionu, krkavec velký. Na převážně borové lesy je vázána sýkora uhelníček, sýkora parukářka, linduška lesní. Z bezobratlých zde žije např. mravkolev běžný, kutilka písečná a svižník písčinný.

Lokalita je turisticky vyhledávanou oblastí, vedou přes ni značené turistické cesty (modrá z Rovenska pod Troskami do Borku a na Trosky) a na okrajích skal jsou vybudovány vyhlídky. Od roku 2002 je zahrnuta do chráněné krajinné oblasti Český ráj.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account