Klášter Broumov

Broumovský klášter Řádu svatého Benedikta byl založen ve 14. století, budovy

počátkem 18. století v barokním slohu přestavěli Kryštof Dientzenhofer a jeho

syn Kilián Ignác. Pro svou architektonickou a kulturní hodnotu je od roku 1995

zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky.

V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktini. Pod vedením

opata Opaska nejprve opravili budovy v Břevnově, pak se snažili opravit a osadit

také broumovský klášter, v němž zůstalo v prvním patře prelatury Muzeum

Broumovska. Faru však nadále vedl kněz řádu premonstrátů ze Želivi, za kterým

posléze přišel jediný řádový bratr Gereon, počítaný mezi bratry laiky.

Od počátku 21. století nežije v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu.

Opatství je nadále administrováno z Břevnova (administrátorem je Prokop

Siostrzonek). Komplex kláštera byl zařazen do Programu záchrany architektonického

dědictví České republiky, neboť klášter byl po letech komunistické devastace ve

zchátralém stavu. Klášter i jeho zahrada prošly v roce 2014 rozsáhlou revitalizací.

Nádhera.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account