Klášter Zaječov – Klášter augustiniánů (Svaté Dobrotivé)

Augustiniánský klášter nechal v roce 1262 založit Oldřich Zajíc z Valdeka

na místě, kde se mu dle legendy zjevila Panna Marie.

Své jméno získal klášter v roce 1327, kdy sem byly převezeny z pražského

augustiniánského kostela sv. Tomáše ostatky sv. Dobrotivé (sv. Benigny).

Nejstarší klášterní stavbou (ze 13. století) byl malý kostelík Zvěstování Panny Marie,

který stával v místech dnešní sakristie, věže a kaple sv. Augustina a sv. Mi­kuláše

Tolentinského. Dochované zbytky základů kaple Všech svatých se nyní nachází

v klášterní zahradě. Hlav­ní kostel prošel v 16. století značnou rekonstrukcí podle

plánů italského architekta Dominika Canevalleho a tím také získal

svou nynější podobu.

Dominantou hlavního oltáře velkého kostela, umístěného nad místem zjevení, je

působivé rokokové plátno „Prosba Panny Marie k Oldřichovi z Valdeka”, které bylo

dokončeno r. 1745 J. P. Molitorem. Po levé straně se nachází kredencový stolek sv.

Jana Nepomuckého a oltář Svatého kříže, datovaný z poloviny 18. století.

Naproti velké kazatelně je náhrobní deska hejtmana Samuela de Bois, patrona

kostela. Nad hlavními dveřmi jsou umístěny varhany, unikátní tím, že od své

instalace v r. 1727 nebyly upravovány ani opravovány.

Velký český skladatel Antonín Dvořák na ně hrál při jedné ze svých četných návštěv

zdejšího kostela. Hlavní vstup zdobí latinský nápis: Karel IV., císař svaté říše římské,

se svojí manželkou Alžbětou, navštívili tuto stavbu 28. 8. roku 1732.

 V dlažbě presbytáře je náhrobník  litá deska s nápisem a kartuší

s augustiniánským znakem.


Vedle dominanty obce – kostela Zvěstování Panny Marie s klášterem svaté Dobrotivé

 patří mezi památky kaplička postavená v Horním Zaječově před rokem 1800.

V této části obce se také dochovala lidová architektura původních dřevěných staveb.

V současnosti opuštěnou dominantou středu obce je budova Zděné,

kde byl dříve hostinec se sálem využívaný jako tělocvična.

 Hudlenka
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account