Další pozvánkou k alespoň krátké procházce je Břehyňský rybník. Ten se nachází asi 3km severovýchodně od známého rekreačního letoviska Doks směrem na Mimoň. K Máchovu jezeru je to odtud necelé 2 km.

Doba založení rybníka se dá těžko přesně doložit, ale předpokládá se, že vznikl někdy mezi roky 1366 až 1460. Podle některých pramenů vznikl ještě dříve, je uváděn i rok 1287.

Co do velikosti, je hned druhý největší po Máchovu jezeru. Zabírá plochu takřka 94 ha, i když téměř 40 ha tvoří pobřežní vegetace. Rybník je poměrně mělký, málokde přesahuje hloubka 2 metry. Odhaduje se, že má objem okolo 1 milionu krychlových metrů vody. Sypaná hráz je dlouhá 140 metrů. Rybník napájí několik přítoků a pramenů, za nejdůležitější se počítá Břehyňský potok, někdy je chybně uváděn jako Robečský potok. Odtok je veden úzkou průrvou vytesanou do pískovcové skály a spojuje tento rybník s Máchovým jezerem.

Břehyňský rybník je z velké části obklopen rákosinami, rašeliništi a mokřady typickými pro dokeskou oblast. Je součástí Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala. Celé území je chráněno již od roku 1933, od roku 1967 je zapsána do seznamu Národních přírodních rezervací. Rezervace má rozlohu 903 ha a tvoří jí Břehyňský rybník s přilehlými porosty a pískovcová plošina Pecopala. Biologicky pestré území je bohaté na chráněné druhy rostlinstva a živočichů. Je domovem mnoha druhů vodního ptactva, z těch nejvzácnějších lze jmenovat bukače velkého, jeřába popelavého, nebo orla mořského. Dále se zde nachází asi 60 druhů vzácných a ohrožených rostlin.

Z hráze rybníka je úchvatný, romantický pohled na dominantní siluety Malého a Velkého Bezdězu.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account