Národní přírodní památka Americká zahrada se rozkládá pod rozhlednou Bolfánek, v lesním komplexu Žďár zhruba 2 km od Chudenic. Jedná se o nejucelenější soubor dřevin z území Severní Ameriky v České republice. V zahradě se doposud uchovaly některé dřeviny z dob jejího založení.
Založena byla v r. 1828, původně jako okrasná školka cizokrajných rostlin pro nedaleký park u zámku Od roku 1841 byla budována jako sbírka cizokrajných – převážně severoamerických dřevin.
Iniciátorem vzniku byl Evžen Černín, spoluzakladatel Dendrologické společnosti v Průhonicích.
Na správě zahrady se v sedmdesátých letech 19. století spolupodílel významný botanik Ladislav Čelakovský (syn básníka Františka Ladislava Čelakovského), který pobýval na nedalekém zámku Lázeň.
V roce 1969 byla Americká zahrada, o rozloze 1,89 ha vyhlášena za chráněné území v kategorii Národní přírodní památka. Dnes je arboretum v majetku Lesů ČR a správu vykonává Správa Chráněné krajinné oblasti Český les.
 

Mezi nejvýznamnější dřeviny Americké zahrady patří:

Douglaska tisolistá – severoamerický druh považovaný ve státě Oregon za národní strom.
Černínova douglaska – unikátní exemplář s mimořádnými rozměry (výška 39 m, obvod kmene přes 5 m), který byl jako tříletý dovezen v r. 1842 a patří mezi nejstarší jedince tohoto druhu v Evropě. Strom je pojmenován po zakladateli zdejšího arboreta. Ve své domovině dorůstá výšky až 60 m.
Dřín květnatý – národní strom ve státě Missouri a Virginie.
Zerav obrovský (túje) – mohutný vícekmenný jedinec z původní výsadby z roku 1842
Zeravinec japonský – z původní výsadby z roku 1842. Choulostivá dřevina ojediněle přežívající v středoevropských klimatických poměrech.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account