Své panství Stadionové spravovali ze zámečku postaveného na severní straně obce. Zámeček ve své minulosti fungoval mimo jiné jako kasárna Československé lidové armády. V roce 1981 prošel zcela necitlivou rekonstrukcí (nevhodná střešní krytina, okna, fasáda, přístavba atp.) a od té doby byl využíván jako škola v přírodě, do které se jezdily zotavovat děti ze severních Čech. V roce 2002 byl provoz zařízení z ekonomických důvodů přerušen. V roce 2004 získala zámek do svého majetku obec Kout na Šumavě.
V roce 2004 získala zámek do svého majetku obec Kout na Šumavě. V témže roce byl obnoven provoz zámku jako školy v přírodě. S provozem školy bylo spojeno pořádání rodinných rekreací, které byly vždy velmi oblíbené a cenově dostupné pro nejširší veřejnost. To mělo pochopitelně za následek ekonomický krach.
Barokní zámek sloužil jako správní sídlo rodu panství Kout, které bylo v držení rodu Stadionů 250 let. Nejvěší rozkvět panství byl po třicetileté válce. 
Ti roku 1697 koupili celé panství od vdovy po Volfu Maxmiliánovi z Lamingenu, na Chodsku neblaze proslulém jako Lomikar. Dotyčný i přes své konflikty s komunitami tradičních, staletých selských rodů původních Chodů byl přece jen kvalitním podnikatelem, a tak položil dobrý základ podnikání, které zde na Domažlicku později rozvinuli právě Stadionové.
Obrovské koutecko-trhanovské panství zahrnovalo nejen lesy a polnosti či rybníky, Stadionové zde vybudovali kvalitní a výnostné impérium, zahrnující textilku, keramičku, sklárny, vinopalny, pivovary, zbrojovku, mlýny a celou řadu drobnějších zařízení. Dokázali tak zaměstnat okolo sedmi tisícovek poddaných. Není tedy divu, že malý chodský ekonomický zázrak pomohl také k založení nového panského sídla právě v Koutech na Šumavě, kde stará dobrá tvrz, založená již v časech renesance a později barokně rozšířená, přestávala stačit jak k reprezentaci, tak k pohodlnému modernímu bydlení. A Stadionové byli rodem poměrně progresivního myšlení!

Poté co Stadionové vymřeli po meči, získali panství Schönbornové. 
Počátkem 20. století rod Stadionů vymířá po meči, následuje epizoda hospodaření statkáře Rzyezewského a přechod do rukou rodu Schonbornů. Krásný zámeček ovšem vyhořel, a to již roku 1887. Později, snad roku 1901, dochází k přestavbě a úpravě budovy v gotizujícím slohu. Pravděpodobně tou dobou přibyla k zámku také kaple Panny Marie, opatřená štíhlou vížkou. Pak už následovala spíše leta destrukce.

 
Obrázek
 

Šumavská galerie : zámek Kout na Šumavě (historické)

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account