Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc, v Německu a Skandinávii Noc Valpuržina. Keltové ji slavili jako svátek Beltaine, kterým pro ně začínalo kalendářní léto, čas radosti a života. Lidé věřili, že v tuto magickou noc se slétají za jasné noci za úplňku čarodějnice na sabat. Zlé čarodějné síly si brousily zuby na smrtelníky a poklady se otevíraly…
Nejen na Velký pátek, ale i v noci před svátkem sv. Filipa a Jakuba se daly najít ukryté poklady. Zlé síly ovšem v tuto noc prý vládly větší mocí a silou, proto se hledači pokladů před magií zla různým způsobem chránili. Svěcenou křídou, květem kapradiny nebo ochrannými amulety a zaříkadly.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, oheň očišťuje od zlé moci. Lidé na vesnici byli přesvědčeni, a církev je v tom utvrzovala, že čarodějnice jim svými kouzly záměrně škodí, začarovávají stavení, úrodu i zvířata. A tak se 30. dubna prováděly ochranné rituály, které vrcholily nočním zapalováním ohňů, takzvaným pálením čarodějnic. Hranice stavěli především mladí lidé, čistých duší se zlo bojí nejvíc.
Noční shromáždění čarodějnic vedené samotným ďáblem se nazývalo sabat. Podle pověry se konal nejčastěji za úplňku přesně o půlnoci z 30. dubna na 1. května. Na sabatu se čarodějnice proměňovaly v různá zvířata, například kozla, vlka nebo černou kočku, a potměšile plánovaly, jak a kde škodit lidem. Kromě toho probíhal rituál zasvěcení nových čarodějnic, které byly obřadně představeny ďáblu. Sabat čarodějnic vrcholil zábavou, na které čarodějnice divoce tancovaly, zpívaly a nahé skákaly přes oheň.
Čarodějnické procesy, ve kterých na hranicích končili lidé obvinění z čarodějnictví a paktů s ďáblem, jsou smutnou kapitolou historie lidstva.
Filipojakubská noc je i dnes plná čar a kouzel, v ohni však končí maximálně hadrové panenky a lidé se scházejí, aby si popovídali, pobavili se a možná zavzpomínali. 
Bylinkářky a vědmy sbírají o půlnoci za svitu měsíce léčivé rostliny, tato noc dává bylinám mimořádnou sílu. Novodobé „čarodějnice“, pokud svou práci dělají poctivě, se nemusí bát inkvizice ani svých bližních, jsou z nich vážené léčitelky, které svou prací neustále posilují síly dobra.
Magická Svatojakubská noc, Noc Valpuržina, Beltaine… Energie této noci je mimořádná, podle Keltů začíná světlá polovina roku.

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account